Lokalpolitik

Flere hænder

De kommunale opgaver bliver stadigt større, og vi har som borgere en berettiget forventning om at få en god service fra vores kommune.

Derfor er det ud fra det perspektiv også glædeligt, at kommunerne har prioriteret antallet af hænder i den borgernære service i det forgangne år. Netop offentliggjorte tal viser, at det samlede antal ansatte i kommuner og regioner er steget med mere end 12.000 fuldtidsstillinger mellem oktober 2007 og oktober 2008. Det er især inden for social- og sundhedsområdet, at der er kommet mange nye medarbejdere til. I alt 2649 flere personer er der kommet inden for denne væsentlige del af den kommunale sektor. Ligeledes er der også en kraftig stigning på godt 2000 medarbejdere inden for det pædagogiske område. De offentligt ansatte og deres nye kolleger noterer sig også for den højeste lønstigning i nyere tid. I regionerne får medarbejderne 6,5 procent ekstra i lønningsposen, mens der er blevet 6,1 procent mere til de kommunalt ansatte, hvilket naturligvis bidrager til at kunne fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. De mange nye medarbejdere viser, at kommunerne ønsker at prioritere servicen og at de også har ressourcerne til det, derfor bliver organiseringen af arbejdet helt centralt. Det er vigtigt, at penge og medarbejderne bruges så borgerne også oplever at der er forbedringer. Enhver kommune bør derfor løbende lave servicetjek på borgertilfredsheden og tjekke, at borgernes ideer til ændringer og forbedringer bruges. Helt afgørende er det, at medarbejderne ikke slides op af administrative krav, men i stedet kan koncentrere deres indsats om det egentlige arbejde, nemlig at give borgerne en god service.