Flere har besøgt det lokalhistoriske arkiv

THISE : Formanden for Thise Lokalhistorisk forening, Henrik Olsen, kunne på generalforsamlingen berette om et godt år med fremgang i besøgstallet på arkivet. Fremgangen skyldes ifølge formanden arkivets udstilling, "En plads i huset". Udstillingen illustrerer fire Thise-kvinders historier i bogen Land og by nr 8. Der har i årets løb været 33 indleveringer til arkivet, ting, som er med til at gøre arkivet til en skattekiste af viden. Bestyrelsesmedlemmerne har brugt megen tid på arkivere avisudklip, hvilket sikrer, at intet går i glemmebogen. Thise Lokalhistorisk arkiv har til huse i kælderen på Thise Plejehjem. Plejehjemmet står nu tomt, da beboerne er flyttet til Plejehjemmet Kornnumgård. Henrik Olsen havde forventet at høre fra kommunen med hensyn til arkivets lokaler, men har endnu ikke hørt noget. Man er i bestyrelsen meget spændte på arkivets fremtidige placering. Henrik Olsen er blevet inddraget i arbejdsgruppen omkring multihuset, hvor nye planer går på en fløj til Thise Ungdomsklub og Thise Lokalhistorisk Arkiv. Foreningen har 256 medlemmer. Regnskabet blev godkendt og viste et overskud. Tage Nielsen, Annamette Andersen og Ella Pedersen var på valg. Der var genvalg til dem alle. inge