Flere har bestilt køle-vakuummad

} MADORDNING: 1. juli var Aalestrup Kommune klar til at levere køle-vakuummad til hjemmeboende pensionister, og det har cirka 15 benyttet sig af. Det er dobbelt så mange, som havde tilmeldt sig for et par uger siden, men der er stadig langt op til de 50-60 ældre, som indtil 1. juli var visiteret til at få maden leveret gennem den kommunale madordning. Men det er kun et spørgsmål om tid, mener lederen af døgnplejen Jytte Kjærgaard. - Man har oplevet det samme i andre kommuner, hvor man har skiftet til køle-vakuummad. I begyndelsen har der næsten ingen tilmeldinger været, men efterhånden vænner folk sig til det, siger hun. Indtil 1. juli har de visiterede pensionister fået varm mad hver dag fra Ullits Hotel, der har varetaget opgaven for kommunen. Kølemaden bliver leveret til en uge ad gangen og den skal varmes op i micro-ovn. Det giver en vis fleksibilitet, da den enkelte selv bestemmer på hvilket tidspunkt vedkommende vil have sin varme mad, ligesom det er muligt selv at sammensætte menuen ud fra en vifte af middagsretter.