EMNER

Flere har skadet

Nu er der for Gud ved hvilken gang blevet rodet op i den kendsgerning, at Ole Sohn som formand for det hedengangne Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) modtog støtte fra det ligeledes hedengangne kommunistregime i Moskva.

Den støtte fik han naturligvis, fordi DKP var en afdeling af det netværk, som ydede en væsentlig støtte til Sovjets globale ambitioner. Partiet var en femte kolonne inden for Natos forsvarsvold. Det var et sovjetisk strategisk aktiv. Det var et våben rettet mod Danmark som selvstændig nation. Det er selvfølgelig ikke særlig kønt, set med nutidens øjne. Og det fortæller noget væsentligt om manden. Nemlig at han aldrig nogensinde burde være acceptabel som dansk minister. Men så kommer man til at tænke på en hel del andre politikere, som i langt højere grad har vist sig at være til skade for Danmark som selvstændig nation. Tag blot hele slænget af radikale; det parti, der gennemtvang den katastrofale fremmedlov i 1983. Og tænk på politikerne fra de øvrige partier, der lod sig trække med: Socialdemokratiet, de godt og vel halvkommunistiske partier, SF og VS, De Konservative og Venstre... Og man kommer til at tænke på statsminister J.O. Krag, som narrede danske vælgere til at stemme for indlemmelse i EF ved at foregive at det kun drejede sig om et frihandelsarrangement, der var gunstigt for vores landbrugseksport. Man erindrer statsminister Poul Schlüter, der forsikrede os at "unionen er stendød". Begge undergravede de med fynd og klem dansk demokrati til fordel for et i bund og grund teknokratisk og udemokratisk styre fra Bruxelles. For slet ikke at tale om den socialdemokrat-trio (Kjeld Olesen, Poul Nielson og Lasse Budtz) der rejste til Moskva for at få herrerne i Moskva til at forstå, at socialdemokrater stadig styrede dansk udenrigspolitik, selv om statsministeren nu hed Povl Schlüter. Og for slet ikke at tale om den forfærdelige fodnotepolitik, der nær havde fået rykket Danmark ud af NATO. De har skadet landet langt mere, end Ole Sohn formåede.