Flere hjemmebesøg hos ældre koster

Kommunen vil efter kritik fra Tilsynsrådet fremover tilbyde to årlige lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos alle over 75 år

NØRAGER:Nørager Kommune har nu taget konsekvensen af Tilsynsrådets kritik af, at kommunen ikke levede op til lovens krav om mindst to årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere over 75 år. - Allerede fra årsskiftet begynder vi at følge lovens krav på området. I første omgang viser forvaltningens foreløbige kalkulationer, at det vil betyde et øget ressourceforbrug på seks syv arbejdstimer om ugen at opfylde lovens krav, oplyser Orla Kastrup Kristensen (V) som formand for kultur- og socialudvalget. Ved de forebyggende hjemmebesøg besøger en repræsentant fra hjemmeplejen de ældre for at drøfte eventuelle plejebehov og giver råd og vejledning for på den måde at forbedre de ældres livskvalitet. Kultur- og socialudvalget har netop haft møde, hvor den nye ordning har været på dagsordenen. Her blev det besluttet, at sagen tages op igen i maj for at få et mere præcist overblik over tidsforbruget ved hjemmebesøg med henblik på en tillægsbevilling. - Efter de foreløbige kalkulationer kommer den nye ordning nemlig til at koste både et større antal personaletimer og penge, nemlig mellem 250 og 300 ekstra arbejdstimer á 200 kroner om året. Men lov er jo lov, så vi er nødt til at ændre vores nuværende procedure, erkender udvalgsformanden. Alle ældre over 75 år i Nørager Kommune undtagen beboerne på de tre ældrecentre vil i fremtiden med den nye procedure to gange årligt blive kontaktet per brev og få tilbudt et frivilligt hjemmebesøg Anmeldt af Ældre Sagen Det var Ældre Sagen i Hobro/Nørager, der sidste sommer klagede til Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt over Nørager Kommunes model med tilbud om hjemmebesøg hos alle hjemmeboende ældre hvert andet år. Ordningen var ifølge borgmester Poul Larsen (K) en bevidst prioritering fra kommunens side over for de ældre under hensyntagen til kommunens anstrengte økonomi. Borgmesteren har tidligere efter Tilsynsrådets afgørelse i sagen sidst i november afvist formand for lokalkomitéen af Ældre Sagen, Chresten Pejstrups påstand om, at Nørager Kommune alene havde indført den særlige ordning for at spare generelt. Ifølge Poul Larsen er der nemlig som følge af de færre hjemmebesøg hos de ældre over 75 år brugt penge til andre områder inden for ældreplejen.