Virksomhedsøkonomi

Flere i andelskassen investerer

Onsild Andelskasse har intensiveret sin rådgivning om køb af aktier og andre værdipapirer

ONSILD:Både ind- og udlån faldt markant i Onsild Andelskasse i 2002. Den lave rente gør, at det ikke er særlig lukrativt for kunderne at have pengene placeret i en almindelig opsparing, og derfor har andelskassen intensiveret sin rådgivning om investering i aktier, obligationer og værdipapirer, fremgik det af generalforsamlingen, som samlede omkring 200 andelshavere i Onsild Hallen i aftes. Formand for bestyrelsen, Erik Ugilt Hansen, Volstrup, aflagde beretning, og direktør Inge-Marie Bundgaard gennemgik regnskabet. Den lave rente også har haft indflydelse på Onsild Andelskasses udlån. Mange af kunderne har benyttet det lave renteniveau og den stigende friværdi i deres ejerbolig til at låne mere i realkreditinstitutterne. Penge, som så igen delvis er blevet benyttet til at indfri lån hos andelskassen. På den konto er udlånet i Onsild Andelskasse faldet med 3,9 procent til 166 mio. kr. Erik Ugilt Hansen kaldte årets resultat før skat på 5,7 mio. kroner "absolut tilfredsstillende". Resultatet er 14 procent bedre end året før, da overskuddet var på knap 5 mio. kr. Den gode udvikling i andelskassen skal først og fremmest findes i en stigning på 12 procent i nettorente- og gebyrindtægterne. Andelskassens tab og hensættelser er mere end fordoblet fra 402.000 kroner i 2001 til 929.000 kroner sidste år. - Men tab og hensættelser befinder sig på et lavt niveau i forhold til Onsild Andelskasses samlede udlån og garantistillelser. Hensættelserne er spredt på alle engagementer og kan ikke henføres til en enkelt eller få brancher, fortalte Erik Ugilt Hansen. Om fremtiden sagde bestyrelsesformanden, at usikkerheden breder sig som følge af Irakkrigen, og at risikoen for en økonomisk nedtur lurer inden for alle andelskassens forretningsområder. Han så frem til, at den danske regering sætter ydeligere skub i processen med at få gennemført skattelettelser, samt regelforenklinger for små og mellemstore virksomheder. 10 og 85 år I år kan andelskassens afdeling i Hobro fejre 10 år. Mens Hobrofilialen kun er et barn, er andelskassen som sådan en bedaget dame på 85 år, stiftet i Onsild i 1917. Klejtrup kom senere med og er i dag en ældre 82-årig herre. - De ældste af jer kan vel stadig huske den tid, da man med hatten i hånden ærbødigt nærmede sig skranken i andelskassen, når det var nødvendigt at bede om et lån. Og hvis det endelig blev bevilget af bestyrelsen, var det naturligvis kun, hvis man kunne stille med to fuldgode kationister, som det hedder i fagsproget. - Det er heldigvis blevet lettere at låne nu om dage, selv om der jo er noget om det gamle ord, at kredit får man lettest, når man mindst har brug for den! Men det er blevet lettere, og det er jo pengene, der sætter gang i tingene og skaber nyt. Så vi håber, vi kan være behjælpelige med lån, hvis nogen af jer får behov for det, sagde Erik Ugilt Hansen til de forsamlede andelshavere.