EMNER

Flere i arbejde hos Vækstcenter

Der ventes to-tre nye medarbejdere til formidling i fiskeindustri

HIRTSHALS:Der er brug for flere medarbejdere hos Maritimt Vækstcenter i Hirtshals. Med 5.5 millioner kroner oveni hatten til centret og en fortsat udvikling af fiskerisektoren tegner billedet sig nemlig ”ikk’ så ringe” endda. Den ekstra sum penge er kommet fra Fiskeriets Udviklingsfond, og pengene skal gå til at sikre et kvalitetsløft i behandlingen af spisefisk fra fangst til de bliver serveret på middagsbordet. Konkret betyder det, at Maritimt Vækstcenter i første omgang står og mangler to-tre nye medarbejdere primært til arbejdet med formidling af viden om kvalitetsoptimering på fiskefartøjer. - Vi mangler folk, der kan fungere som rådgivere til fiskerisektoren og virke som bindeled og formidlingsled mellem teori og praksis, forklarer Jens Munk fra Maritimt Vækstcenter i Hirtshals, hvor der naturligvis er glæde over den kontante håndsrækning fra Fiskeriets Udviklingsfond. I kraft af at Vendsyssel Pelagiske Fiskeriforening - der er en sammenslutning af partsfiskere som primært fanger sild og makrel - også er med i udviklingen hos Vækstcentret mener Jens Munk, at man er særdeles lydhør overfor at opnå løsninger, som fiskeriet efterspørger. Og en af de ting, der nu skal til at undersøges nærmere, er, at skaffe viden om, hvordan kølesysterne ombord kan optimeres. - Det er jo vigtigt, at fisken bliver ved at være frisk. Så med den viden, vi skal til at indhente og omsætte i praksis, går vi efter, at det går så lidt i en gale retning som muligt. Altså at det nytter jo ikke noget, at vi får bygget et nyt og flot kølehus, hvis fiskene ikke også ombord bliver opbevaret hensigtsmæssigt, siger Jens Munk. Han lægger ikke skjul på, at arbejdet med dels at indhente oplysninger og formidle viden om kvalitetsoptimering på fiskefartøjer kan få stor betydning for fiskerierhvervet - og ikke mindst dets konkurrenceevne. - Det er jo det, vi er her for; nemlig at styrke fiskerisektoren og sørge for, at der sker udvikling, understreger Jens Munk. I øjeblikket er vækstcentret i gang med samtaler med nogle af de personer, der har lagt billet ind.