Flere i arbejde trods stigning i ledigheden

Arbejdsløshed 27. februar 2003 07:00

SÆBY: Selv om ledigheden i Sæby Kommune er steget for første gang i den sidste halve snes år, blev der sidste år tale om beskæftigelsesfremgang. Det fremgik af den formandsberetning, Lars Brandt i aftes aflagde på generalforsamlingen i Erhvervsrådet i Sæby Kommune. Danmarks Statistiks tal fra oktober sidste år viser, at arbejdsløsheden i Sæby Kommune i forhold til året før var steget med 0,4 procent. Den samme stigning gælder for hele landet, mens Nordjyllands Amt som helhed kan glæde sig over en nul-løsning. - Vi ligger således i Sæby Kommune fortsat 1,5 procent over landgennemsnittet, oplyste Lars Brandt. Og samtidig er vi 0,4 procent over ledighedsgennemsnittet i Nordjylland. Antallet af arbejdsløse i Sæby Kommune steg sidste år omregnet til fuldtidsledige til 40 personer. Det samlede ledighedstal blev opgjort til 611. Hos mændene var der tale om en stigning på 22, mens der blev 18 flere arbejdsløse kvinder. Den samlede arbejdsstyrke i Sæby Kommune steg sidste år med 70 personer til 8855. Det betyder, at der med de nævnte 611 arbejdsløse på opgørelsestidspunktet var 8244 beskæftigede i Sæby Kommune. Det er 30 flere end året før. Lars Sørensen: - Det er et udtryk for, at selv om der er flere arbejdsløse, har vi trods alt fået flere i arbejde. Men altså desværre ikke nok. Det tabtes vindes tilbage - Sæby Kommune er blandt de kommuner i Nordjyllands Amt, der har det største antal iværksættersager, når man tager befolkningstallet i betragtning, fortsatte Lars Brandt. - Det er nok i stor udstrækning erhvervskontorets arbejde med etablering af nye virksomheder, der er en af forklaringerne på den beskæftigelsesmæssige fremgang - og måske også forklaringen på, hvorfor vi trods alt ikke har kunnet skabe så mange nye arbejdspladser, at vi har kunnet holde trit med arbejdsløsheden. - Det er nemlig sådan, at nye virksomheder typisk starter med ejeren som eneste ansat. Men erfaringen viser, at efter et par år vil de overlevende virksomheder efterhånden begynde at ansætte yderligere arbejdskraft. - Derfor tror vi på, at vi nok skal hente det tabte terræn tilbage i den kommende tid, understregede erhvervsrådsformanden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...