Arbejdsløshed

Flere i arbejde

Det er ingen hemmelighed, at ledigheden i Danmark er rekordlav.

Kampen for at få så mange som muligt i arbejde har stået på længe, og ved hjælp af forslaget til finanslov 2009 vil regeringen give endnu flere muligheden for at blive eller forblive en del af arbejdsmarkedet. Venstre ønsker et samfund, hvor det enkelte menneske selv kan skabe det liv, han eller hun ønsker. Og Venstre ønsker et samfund, hvor de, der virkelig har brug for det, bliver hjulpet til at kunne tage vare på sig selv. For at understøtte de to ønsker, har regeringen i forslaget til finanslov givet folkepensionister bedre mulighed for at arbejde, så de, der ønsker det, kan fortsætte i beskæftigelse. Ikke bare for deres egen skyld, men også for at lette presset på arbejdsmarkedet. Regeringens jobplan er allerede vedtaget, og den fortsætter også i 2009. Efter jobplanen får folkepensionisterne et særligt bundfradrag på 30.000 kr. om året, og beskæftigelseskravet for opsat pension sænkes til 19 timer om ugen fra de nuværende 29. Desuden indføres et skattenedslag på op til 100.000 til 64-årige i arbejde. Udover at forbedre forholdene for pensionister, vil regeringen også gerne hjælpe grupper, der traditionelt set er langt fra arbejdsmarkedet. Det gælder især indvandrere og langvarige kontanthjælpsmodtagere. Derfor har vi i 2009 afsat 101 mio. kr. til at modarbejde marginalisering af disse grupper, til integration og til at hjælpe kontanthjælpsmodtagere tilbage i arbejde. Tilsammen vil disse tiltag ikke bare gøre det mere attraktivt, men også mere ligetil, at komme i arbejde. Og det er ikke kun til gavn for det enkelte menneske. Det er også til gavn for hele den danske økonomi.