Flere i kø på Frederikshavnsvej

20 pct. flere biler siden motorvejens åbning

HJØRRING:Alle forventede mere trafik på Frederikshavnsvej efter motorvejens åbning. Nu viser tal fra den første trafikmåling siden motorvejsåbningen, hvor tæt trafikken er blevet. Motorvejen betyder 2000 flere biler i døgnet på Frederikshavnsvej end ved seneste måling i 2001. Målingen i 2001 viste et trafikpres på 9600 biler pr. døgn på Frederikshavnsvej. De nyeste tal er fra december måned, og de viser altså en stigning på over 20 pct. - Det er en betragtelig stigning, men tallene er kun foreløbige. Vi foretager ny måling til foråret, og vi vil først tage stillinger til eventuelle konsekvenser af trafikspringet, når flere målinger foreligger, siger ingeniør Mogens Christensen fra teknisk forvaltning. Nye målinger senere Det er umuligt at lave nye målinger om vinteren. Snevejr og efterfølgende snerydning med sneplov ville ødelægge målekablerne. Men der skal flere målinger til. Det ligger fast. Den første måling siden motorvejsåbningen tager af naturlige årsager ikke højde for turiststrømmen i sommermånederne. Falck generes Falck er blandt dem, der har kunnet mærke den øgede trafik på Frederikshavnsvej. - Når der er flest biler på Frederikshavnsvej, kan det tage op til et minut længere, før vore brandfolk er fremme på stationen ved alarmering, siger stationsleder Lars Jensen. Falckfolkene kan i også mærke, at det er blevet sværere for ambulancerne at komme ud, når presset er størst på Frederikshavnsvej. Også målinger på Ringvejen Kommunens folk har ikke kun målt trafikken på Frederikshavnsvej på begge sider af rundkørslen på Ringvejen. Også trafikken på Ringvejen mellem rundkørslen og Sæbyvej er blevet målt. På den sidstnævnte strækning er antallet af biler dog helt konstant siden motorvejsåbningen. I 2001- målingen talte man 12.230 biler i døgnet på strækningen. I 2002- målingen er tallet 12.300 biler i døgnet. Kommunen forventer også, at skulle lave trafiktælling på Sæbyvej på et senere tidspunkt. Vejdirektoratet forventer, at flere bilister fra syd vil forlade motorvejen og tage Sæbyvej ind til Hjørring centrum. Den tror kommunens teknikere ikke meget på. Målinger skal afsløre, hvem der har ret. Hvis der kommer endnu flere biler på Frederikshavnsvej skal kommunen måske til overveje, hvordan man letter tilværelsen for de virksomheder, der ligger ud til Frederikshavnsvej. Det kan allerede i dag være svært at komme ud på Frederikshavnsvej i myldretiden. Kommunen har ikke lagt sig fast på nogle løsninger, men plan- og bygchef Svend Jakobsen har tidligere luftet tanken om at lede en del af trafikken over på Albert Gingesvej ved at åbne Hestkærvej. Eventuelt også lave en bred midterrabat på Frederikshavnsvej, som biler kunne benytte som svingbane ind til de forskellige virksomheder på vejen. Der skal dog flere målinger til, før man tager fat på den problematik.