Flere i specialklasser

360 elever fra Hjørring Kommune skal næste år i specialklasse. Det er 11 procent flere end i år.

11 procent. Så stor er stigningen i antallet af elever til specialklasser i Hjørring Kommune, når man samler indeværende skoleår med det kommende. Der har de senere år været en mindre men ret konstant stigning i antallet af elever i specialklasser - ikke kun i Hjørring Kommune men i hele Nordjylland. Der er budgetteret med 330 elever til næste skoleår i Hjørring Kommune, men tallet er endt på 360, og det er især indenfor de mest specialiserede tilbud, der er et øget pres - børn med ADHD, kontaktforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og sprogvanskeligheder. Men det er ikke nødvendigvis, fordi der er flere børn med specielle behov, vurderer Ole Albæk (UP), formand for Børne- og Undervisningsudvalget. - Vi kan se, at der er flere børn med forskellige behov. Også typer vi ikke har set før. Men det skyldes også, at man er blevet klogere på området og opdager flere tilfælde, siger han om stigningen. Ud over de 360 elever fra Hjørring forventes der næste år også 43 børn fra andre kommuner i Hjørring Kommunes specialklasser. Også det er, ifølge Ole Albæk, med til at skabe balance i regnskabet trods alt. - Vi har stadig de gamle amtslige tilbud, og dem benytter andre kommuner sig af og betaler til. Så forvaltningen vurderer, at den økonomiske balance er i orden, siger han. Alle elever er vurderet af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), og skolelederne har besluttet visitationerne i samarbejde med lærere, forældre og PPR. Der er kun visiteret til en specialklasse, hvor skolelederen ikke har skønnet, at hjemskolen har et tilfredsstillende undervisningstilbud. Der er taget beslutning om en solidarisk holdning, hvor skolerne hæfter for et eventuelt underskud i forhold til det visiterede elevtal, og i de tilfælde deles udgiften mellem skolerne.