Flere idrætshaller

HALANLYSE:SF har fra starten advaret mod at investere 20 millioner kroner i Gigantium. Vi har holdt fast ved at man skulle tage den igangsatte halanalyse alvorligt og afvente resultatet af halanalysen. Ingen tvivl om at Gigantium er en håndboldfæstning for Aalborg DH med en fantastisk ramme. Men byrådets beslutning sidste år gik også ud på at øge halkapaciteten til breddeidrætten i Gigantium. Med en kapacitetsudvidelse svarende til 8 idrætshaller. Det vil aldrig kunne forenes med tophåndbold, bueskydning og hvad der ellers foregår af koncerter, loppemarkeder, udstillinger mv. Halanalysen præsenteres inden sommerferien og vil vise behov for mere kapacitet flere steder - blandt andet Hobro-vejskvarteret, Gug og Hasseris. Flere andre steder vil kunne komme med gode argumenter som feks. i Frejlev. Fordi idrætsforeningerne helt rigtigt ønsker en decentral løsning. Jeg vil gerne fastslå at for os i SF er det vigtigt at idrætshaller ligger i nærområderne. Det giver liv i de forskellige bydele og fremmer lysten til at dyrke sport. Blandingen med bredde og elite i de enkelte haller giver også det vækstmiljø og talentpleje som der brug for at sikre elitesporten. Når Gigantium er forbedret for de 20 milllioner vil motionister fra hele kommunen blive henvist til Gigantium for at give plads til elitehold, børn og unge ude i hallerne. Det har vi set med eksempler for nylig fra KFUM-hallen i Hasseris. Og den tendens vil bare bliver forstærket når alle faciliteter er på plads i Gigantium. Flyttes skal hvad flyttes kan indtil Gigantium er fyldt op. Men breddeidrætten får dårlige vilkår i Gigantium med aflysning af træning på grund af mange arrangementer. Resultatet bliver utilfredshed både blandt brugerne af Gigantium men også ude i lokalområder som helt rigtigt vil have mulighed for at dyrke motion i nærområdet. Jeg kan derfor kun erklære mig helt enig med formanden for SIFA Henrik Jensen som pointerer samme problemetik i Nordjyske søndag den 10. april. Men må også minde om at SIFA blandt flere var med til at presse på med investering i Gigantium inden vi fik et overblik. Der er kun en farbar vej og det er en fortsat udbygning af idrætshaller decentralt.