Affald

Flere igloer gav pote

Hr og fru Hals er blevet bedre til at aflevere papir til genbrug

HALS:Kældre og pulterum blev betydeligt mere ryddelige i Hals Kommune sidste år. I hvert fald hvis det er her, at borgerne gemmer deres brugte papir. I 2002 blev der nemlig afleveret 70 tons papir mere end i 2001. I alt blev der indsamlet 462,3 tons i 2002. Miljøstyrelsen har sat et krav, der hedder at 55 procent af det brugte papir skal indsamles til genbrug, og det lever man mere end op til i Hals Kommune, hvor der sidste år blev indsamlet 58 procent. En af grundene til, der er blevet indsamlet flere gamle aviser og reklamer, er at der er kommet flere steder at aflevere papiret. - Vi har sat flere igloer op i bysamfundene og i sommerhusområderne, og vi har forsøgt at køre en informationskampagne, siger Irene Larsen fra teknisk forvaltning i Hals Kommune. Der findes 38 igloer fordelt rundt omkring i kommunen, der bare venter på at blive fordret. Det er igloerne, der opsamler de største mængder, men også spejdernes indsamlinger i bysamfundene samt genbrugspladsernes papircontainere, har deres del af æren for, at det går fint med genbruget. I teknisk forvaltning er man godt tilfreds med, at man lever op til Miljøstyrelsens krav, men det er muligt at nå højere op, men så skal der også tages helt andre og dyrere midler i brug. - Teorien siger, at der maksimalt kan indsamles 85 procent ind. Hvis man skal højere op, kunne det ske ved, at hver hustand havde en beholder til papir ved siden af beholderen til dagrenovation, siger Irene Larsen, der dog tilføjer, at det ikke har været på tale i Hals Kommune.