Aalborg

Flere indsigelser mod lokalplan

Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­en­ing er også be­kym­ret for op­grav­ning og flyt­ning af as­best­hol­dig jord.

Det er ikke kun beboerne i området omkring Blegkilde Allé, som er bekymrede for asbeststøv, hvis man går i gang med at bygge på den tidligere Eternit-grund. Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg har også gjort indsigelse mod lokalplanen for området, og hér fremgår det blandt andet, at jorden ikke bør flyttes, hvis man har "den mindste begrundede frygt for, at det kan få konsekvenser for de omkringboendes helbred". - Vi kender desværre ikke de præcise regler for den slags. Men selvom bygherren allerede har forsikret, at det er forsvarligt, ville det klæde Aalborg Kommune at søge flere oplysninger, inden man siger endeligt ja, understreger bestyrelsesmedlem Jørgen Balslev Hansen. Han opfordrer kommunen til at tage kontakt til et uvildigt rådgivningsfirma. For ifølge hans mening er det bedre, at være på den sikre side. Især når det handler om materialer som asbest.