Frederikshavn

Flere indsigelser på Frydenstrand

FREDERIKSHAVN:Grundejerforeningen Frydenstrand gør indsigelse mod lokalplanforslaget, der skal bane vej for et nyt andelsboligprojekt. grundejerne protesterer mod planerne om at opføre lejligheder på toenhalv etage, og desuden frygter grundejerne, at adgangsforholdene bliver kaotiske ved den foreslåede vejføring, specielt hvis planerne om at føre den gennemgående trafik over Kragholmen gennemføres. Plan-miljøudvalget behandler sagen onsdag.