Fiskeindustri

Flere industrifisk til Skagen

Fiskernes Fiskeindustri overtager produktionen fra svensk fabrik

SKAGEN:Fiskernes Fiskeindustri i Skagen kan se frem til en øget tilførsel af råvarer på 15 - 20 procent årligt svarende til 50.000 - 70.000 tons industrifisk og afskær takket være en ny aftale, der netop er indgået med ejeren af den svenske fiskemelsfabrik Ängholmen, Västkustfisk SVC AB. Det oplyser administrerende direktør for Fiskernes Fiskeindustri i Skagen, Morten Broberg. - Aftalen betyder, at den svenske fiskemelsfabrik Ängholmen på Tjörnø nord for Göteborg overflytter produktionen til Skagen. Samtidig vil de fiskeskibe, som hidtil har leveret til den svenske fabrik, i fremtiden lande lasten af industrifisk til fabrikken i Skagen, der desuden vil modtage afskær fra filetindustrien i Sverige, fortæller Morten Broberg. De ekstra tilførsler vil ifølge direktøren betyde en mere rationel udnyttelse af ressourcerne i fremtiden, ligesom det også vil højne kvaliteten yderligere og være med til at styrke afsætningen i den fortsatte øgede globalisering i såvel produktion som handel med fiskemel og fiskeolie, noget der vil være til gavn for både danske og svenske andelshavere. - Den nye aftale betyder ikke, at vi nu skal ud og ansætte flere personer til vores virksomhed, men det betyder forhåbentlig, at vi kan blive fri for at skære ned, siger Morten Broberg. Det er besluttet, at administrerende direktør for Västkustfisk SVC AB, Lars-Erik Persson, fra dags dato får plads som observatør i bestyrelsen med taleret hos Fiskernes Fiskeindustri og ved førstkommende generalforsamling tilbydes en valgbar plads i bestyrelsen.