Flere jægere og frøer

Antallet af elitesoldater øges de kommende år

AALBORG:Flere opgaver kræver flere specialtrænede soldater. Derfor bliver der nu og de kommende år uddannet flere soldater til de to eliteenheder. For jægersoldaternes vedkommende øges antallet fra knap 100 til 136 mand, mens frømandskorpset mere end fordobles fra 45 til 92 mand. Samtidig bliver Søværnets Minørtjeneste underlagt frømandskorpset, så styrken når op på 117 mand i alt. Det er Danmarks aktive engagement i kampen mod den internationale terrorisme, der har gjort oprustningen nødvendig, forklarede chefen for Jægerkorpset Henrik Friis, da specialenheden onsdag holdt storstilet pressemøde i anledning af en ny og mere åben linje om dens aktiviteter. - Det militære og politiske system har erkendt, at kampen mod terror kræver enheder som os. Vi skal være flere, for at løse de opgaver, der stilles. Derfor har man bestemt, at der skal investeres massivt på området. De to korps får til sammen mellem 300 - 400 millioner kroner til uddannelse og isenkram over de kommende år. Kampen mod terror kræver også, at eliteenhedernes kompetencer udvides. Som noget nyt skal de nu lære at begå sig i junglen. - Finansiering af terrorisme sker blandt andet med narkopenge. Narkotikaen dyrkes i jungleomåder, og skal man indgå i indsats mod det, skal man være trænet til det, forklarede Henrik Friis.