Arbejdsløshed

Flere job til Nordjylland

Tal fra Danmarks statistik viser, at Nordjylland er det sted i Danmark, hvor der er færrest jobs at søge. Vi har mistet alt for mange arbejdspladser - bl.a. i byggeriet og industrien. Og der er gjort for lidt for at skabe ny vækst.

I SF vil vi arbejde for skabe 15.000 nye arbejdspladser allerede næste år ved at fremskynde investeringer for 10 mia. Pengene skal bruges til renovering af bl.a. almene boliger, ældreboliger, nedslidte folkeskoler, veje og kloakker. Det kan ikke betale sig at vente og lade bygninger og kloakker forfalde, mens der er ledige i byggeriet og vi oplever voldsomme regnskyl som i august. Samtidig vil vi give mindre virksomheder mulighed for at kunne tage lån og skabe vækst og nye lokale arbejdspladser. Mange mindre virksomheder får et nej til lån i banken, selvom de har et godt projekt. erfor vil vi oprette en fond med renteindtægterne fra de store bankpakker, hvorfra virksomhederne i f.eks. Nordjylland kan tage lån. Vi har særligt fokus på at sikre grønne job. Vi vil investere i et bæredygtigt, fremtidssikret landbruget og øge antallet af arbejdspladser. Og vi vil sætte skub i etableringen af miljøvenlige biogasanlæg og støtte omlægning til økologi. Og vi vil sikre grønne jobs til ingeniører og håndværkere inden for vindenergi, bølgeenergi, solenergi og CO2-neutrale byer. Der er enorme eksportmuligheder for danske virksomheder, der udvikler klimaløsninger. Og når vi har fået gang i hjulene skal vi arbejde noget mere. Du har nok hørt om noget med en time mere om ugen. Nogle kan arbejde mere og andre arbejder rigeligt allerede. I al vores snak om vækst skal vi ikke glemme de arbejdsløse i Nordjylland, der har svært ved at finde jobs. De skal ikke straffes ved at fratages dagpenge, men tværtimod hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor skal aktiveringen have et langt bedre indhold end de dårlige jobsøgningskurser vi hører om i dag. Og vi skal styrke mulighed for at tage efteruddannelse, mens man er på dagpenge - og ikke som regeringen der bl.a. vil forringe lediges mulighed for at tage kurser, der styrker dem til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi vil skabe vækst og støtte de arbejdsløse i stedet for at straffe og mistænkeliggøre dem.