Lokalpolitik

Flere jordbrugsparceller i Aalestrup Kommune

AALESTRUP:Aalestrup Kommune vil gerne have etableret flere jordbrugsparceller. Der skal udstykkes flere grunde i kommunen, både til parcelhuse i byerne og til hobbylandbrug i landområderne. - Allerede før sommerferien modtog vi en skrivelse fra Viborg amt om at få udpeget de landsbyer i kommunen, hvor der ønskes etablering af jordbrugsparceller, forklarer borgmester Rigmor Sandborg (UP). Jordbrugsparceller defineres i Regionplan 2000 som hobbylandbrug, der hver for sig ikke må overstige én hektar. I byrådets forslag til kommuneplan 1999-2011 er der fremsat ønske om mulighed for udlæg af jordbrugsparceller i alle kommunens byer og landsbyer. - I den forbindelse vil vi gerne have gang i en debat med borgerne, så vi sammen kan være med til en positiv udvikling, fortsætter Rigmor Sandborg. Hun henviser bl.a. til, at Testrup Beboerforening ved flere lejligheder har udtrykt ønske om, at der udlægges jordbrugsparceller ved Grangårdsvej øst for landsbyen. Et af grundprincipperne i amtets betingelser for udpegninger af områder, hvor der skal udstykkes flere grunde, er at der er tale om landsbyer i distrikter med stagnerende befolkningstal. - Jordbrugsparceller har til formål at tilbyde de pågældende områder en særlig konkurrencefordel i forhold til andre byer, og skal samtidig have baggrund i kommuneplanlægningen, siger Rigmor Sandborg. De områder, der er udpeget er: Gedsted, der i en årrække har haft et indbyggertal på omkring 1000, Fjelsø, Simested og Hvam, hvor befolkningstallet er stagnerende/faldende samt Hvilsom og Testrup. Hvilsom er tilføjet listen, efter at sagen blev behandlet i teknik- og miljøudvalget, og hvad angår Testrup, så kendes befolkningsoplysningerne ikke med sikkerhed, idet landsbyen hører under Aalestrup skoledistrikt. - Vi håber, at vi kan få gang i en konstruktiv debat om, hvordan vi bedst kan styrke og udvikle landsbyerne i Aalestrup Kommune, og et emne som udstykning af flere jordbrugsparceller kan med fordel indgå i den kommende tids høring om det åbne land, jvf. ændringerne i planloven, siger Rigmor Sandborg.