Flere kan komme i dialyse

Amtet udvider dialyseafdelingen på Vendsyssel Sygehus i Hjørring

HJØRRING:Amtets sundhedsudvalg indviede i går eftermiddag udvidelsen af Dialyseafdelingens satellit på Vendsyssel Sygehus Hjørring. Afdelingen er udvidet med otte nye dialysemaskiner til i alt 16 pladser. En fordobling, der tager højde for den forventede stigning i behovet. Afdelingen har reelt 22 pladser, hvis man tæller de midlertidige pladser med. De midlertidige pladser udgør en reserve, man kan trække på efter behov, indtil amtet tager en ny dialyseafdeling i brug i Medicinerhuset i Aalborg i 2005. Der er dermed kapacitet til at imødegå den forventede stigning i behovet for dialysebehandling. Siden dialysesatellitten blev taget i brug i Hjørring i 1996, har antallet af behandlinger været kraftigt stigende. Fra knap 2000 behandlinger det første år til 7400 behandlinger i 2002. - Med de nye pladser har amtet nu sikret, at vi er på forkant med udviklingen. Vi har endda ekstra kapacitet, hvis det skulle blive nødvendigt, siger afdelingssygeplejerske Susanne Bech. I satellitafdelingen i Hjørring skal man fremover behandle alle nordenfjords patienter. Det er blandt andet en fordel for patienter fra Skagen, der tidligere skulle til Aalborg. Karl H. Bornhøft (SF), der er formand for amtets sundhedsudvalg, lagde ved indvielsen ikke skjul på sin glæde over den nye afdelings ekstra kapacitet. - Jeg har tidligere i anden sammenhæng nævnt, at dialysepatienter er en særlig belastet patientgruppe, som i modsætning til andre ambulante patienter er afhængige af langvarig - måske livslang - ambulant behandling flere gange om ugen. På den baggrund er det et klart mål, at servicen skal være i orden, sagde Karl H. Bornhøft. Han glædede sig desuden over, at man har fået et pænt resultat ud af de 2,3 mio. kr., som håndværkerudgifterne løber op i, skønt afdelingen er indrettet i en gammel bygning. Amtets samlede investering med dialysemaskiner og teknisk udstyr løber op i 7,1 mio. kr. i forbedringer af dialysebehandlingen i Hjørring. Karl H. Bornhøft fortalte for halvandet år siden repræsentanter for Nyreforeningen, at amtet arbejdede på at udvide kapaciteten på området. - Jeg kan nu sige, at det har vi opnået med de nye pladser i Hjørring, og det er vel ikke så ringe endda, sagde Karl H. Bornhøft.