Flere klager over politiet

KØBENHAVN:Sidste år blev der indgivet over 900 klager over politiet. Det viser endnu ikke offentliggjorte tal fra Rigsadvokaten. Dermed nærmer man sig niveauet fra 1996, et niveau, som ifølge statsadvokaten for Sjælland, Erik Merlung, er dobbelt så højt som det, man kalkulerede med, da politiklageordningen blev vedtaget for otte år siden. I 1996 var der 1013 klager. Derefter faldt tallet til 643, men det tal er siden steget støt. Derimod er kritikken af politiet ikke øget, efter at statsadvokater og politiklagenævn har overtaget behandlingen af borgeres klager. Faktisk er det gået lige omvendt, konstaterer Erik Merlung. - Det er min helt klare fornemmelse, at det ikke har ført til mere kritik, siger han og sammenligner med tiden frem til 1995, da det var politimestrenes selv og lokalnævn, som tog stilling til klagerne. Folketinget ønskede en mere uafhængig behandling af sagerne og skubbede derfor opgaven væk fra de lokale politichefer. Men det har altså ikke haft den virkning, at flere borgere har fået medhold i deres klager. Ud af de godt 900 klagesager fra 2003 blev omkring 120 sager afgjort i mindelighed på et møde mellem klageren og politibetjentens chef. Det er de såkaldte notitssager. Og det er flere end i 2002, hvor 73 sager blev afgjort på den måde. Det er en positiv udvikling, siger formanden for Retsudvalget, Anne Baastrup (SF), der mener, at mere åbenhed hos politiet er vejen frem. - Som regel er det bare misforståelser, eller også skal borgeren bare have en undskyldning, så er det tilfredsstillede for borgeren, siger Anne Baastrup. Men det at sige undskyld er ikke en naturlig del af virksomhedskulturen på politistationerne, og det skal laves om, mener hun. Anne Baastrup synes, at man skal skæve til sundhedsvæsnet, hvor lægerne bliver opfordret til at indrømme og beskrive fejl, så man kan lære af fejlene. - I de mindre alvorlige sager skal man lave et system, så politiet kan indrømme fejl, uden at det fører til sanktioner. Det, tror jeg, vil fremme borgerens tillid til politiet, siger Anne Baastrup. /ritzau/