Flere kører i fælden

Der er udsigt til en stærkt voksende bødebyrde. I 2002 skulle automatisk fartkontrol ifølge budgetforudsætningerne indbringe 240 millioner kroner, og i år var der oprindeligt en forventning om 410 millioner kroner i bødekassen. Imidlertid skal tallene tages med forbehold. Vicerigspolitichef Erik Justesen venter et "mærkbart lavere" beløb end de 410 millioner kroner, fordi folk kører langsommere, og fordi politiet på internet giver bilisterne varsel om, hvor i landet kontrollen er i gang.