Flere kommer til skade på jobbet

Brønderslev og Hjørring Kommune i samarbejde om arbejdsmiljøuddannelse

Mange kommunalt ansatte får skader, og får problemer med ryggen, der kræver genoptræning. Arkivfoto

Mange kommunalt ansatte får skader, og får problemer med ryggen, der kræver genoptræning. Arkivfoto

Der er sket ni flere arbejdsulykker i 2010 end i 2009. Det fremgår af den personalepolitiske redegørelse, der er fremlagt for Brønderslev Kommunes økonomiudvalg. En glædelig nyhed for økonomiudvalget er, at fraværet er faldet fra 8,77 procent i 2009 til 7,54 procent i 2010. Der har i 2010 været 139 arbejdsskader. De fordeler sig med hele 86 inden for sundhed, omsorg og beskæftigelse. Børn og kultur tegner sig for 41. Der er kun otte inden for teknik og miljø og kun fire i administrationen. Permanent uarbejdsdygtig Der har ikke været ulykker med dødelig udgang, men der har været et tilfælde, hvor medarbejderen er blevet permanent uarbejdsdygtig. I ni tilfælde har uarbejdsdygtigheden varet mellem 1 og 3 måneder. I 80 tilfælde har uarbejdsdygtigheden varet mindre end én dag. Af de 139 uheld har de 53 været fysiske uheld, mens personforflytning og personhåndtering har medført skade. I flest tilfælde, nemlig 19, er det ryggen, det er gået ud over, mens der i 15 tilfælde er sket skader på flere dele af legemet. I 13 tilfælde er det gået ud over fingre. Brønderslev Kommune kan dog bryste sig af, at der er færre skader end i andre kommuner, der benytter samme forsikringsselskab. I Brønderslev Kommune er skadesfrekvensen 5,16 procent, mens gennemsnittet for de kommuner, der benytter dette forsikringsselskab, er 5,46. Brønderslev Kommune har flere tilfælde af skader på flere dele af legemet end andre kommuner. På ældre- og handicap-området vil arbejdsskader i forbindelse med forflytningssituationer stadig blive fulgt op på af forflytningskonsulenten med henblik på forebyggende tiltag. Mens der fra 2008 til 2009 var en stigning i kategorien "chok som følge af aggression og trusler", er der fra 2009 til 2010 en meget markant nedgang. Sygefraværet er faldet fra 5,95 procent i 2009 til 5,29 procent i 2010. Mest sygdom er der inden for sundhed, omsorg og beskæftigelse, der tegner sig for godt 7 procent, Antallet af medarbejdere er også faldet med ca. 200 fra 2009 til 2010. Antallet at medarbejdere i løntilskud er steget markant. Arbejdstilsynet har været på besøg flere steder i kommunen. Flere skoler har fået påbud vedrørende bygningsmæssige mangler, hvor udbedringen udgjorde et stort indhug i de penge, der var afsat på budgettet til bygningsvedligeholdelse. Der er ligeledes givet påbud om at lave handleplan for arbejdsmiljøproblemer, hvor sygefravær og psykisk arbejdsmiljø skal inddrages. Efter besøg af Arbejdstilsynet er der også flere arbejdspladser i kommunen, som har fået en grøn smiley. Førstehjælpskurser Der er sat ekstra ind med førstehjælpskurser. Ligeledes er der udarbejdet retningslinjer for stress, vold, mobning og chikane. Udarbejdelse af en pjece vedrørende vold, trusler og andre psykiske påvirkninger har affødt, at Brønderslev Kommune er udpeget til at være en del af en EU-pjece omkring vold og trusler. Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune har indgået et samarbejde om arbejdsmiljøuddannelsen. Der er nedsat både trivselsgruppe og arbejdsgruppe vedrørende sygefravær. Der er også indført helbredskontrol af nattevagter.