Flere konkurser kanvære på vej

Ni procent færre konkurser i Hovedstadsregionen i årets første ni måneder.

28 procent færre i resten af landet. 20 procent færre i hele landet. De seneste 3 måneder 21 procent færre i Hovedstadsregionen Med udgangspunkt i de nyeste tal for september for erklærede konkurser viser beregninger for årets første 9 måneder foretaget af mig,, at det totale antal erklærede konkurser på landsbasis er faldet med 20 pct. i forhold til de samme 9 måneder sidste år. I Hovedstadsregionen, der består af København og Frederiksberg Kommuner samt Københavns Fredensborg og Roskilde Amter blev det kun til ni pct. færre. I resten af landet 28 pct. færre. For resten af øerne uden for hovedstadsregionen blev det til 33 pct. færre. For Jylland 26 pct. færre. Den dårligere udvikling i Hovedstadsregionen med kun 9 pct. færre mod resten af øerne 33 pct. færre kan skyldes flere faktorer. Dels startes der nok forholdsvis flere virksomheder i Hovedstadsregionen og dermed flere med risiko for at gå konkursvejen. Men det skyldes nok også, at det i stigende grad er blevet svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft i Hovedstadsregionen, samtidig med at mange resoursestærke familier er flyttet og i stigende udstrækning flytter ud på Sjælland, udenfor Storkøbenhavn, og dermed fristes bl.a. og måske især også af trafikårsager til at søge og har fået beskæftigelse væk fra Hovedstadsregionen. Og også er med til starte nye levedygtige virksomheder foruden at være årsag til, at virksomheder flytter ud på Sjælland, flytter efter arbejdskraften. Den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, høje boligpriser i Hovedstadsregionen sammen med øgede trafikale problemer kan i den kommende tid komme til at betyde flere lukninger, opbremsninger, indskrænkninger, ja, måske også flere konkurser især i Hovedstadsregionen. En udvikling, især detailhandelen foruden mange mindre og mellemstore virksomheder er meget sårbar overfor. De seneste 3 måneder blev det for Hovedstadsregionen til 21 pct. færre erklærede konkurser, For resten af øerne uden for Hovedstadsregionen 30 pct. færre, for Jylland 29 pct. færre og for hele landet 26 pct. færre de seneste 3 måneder For detailhandelen blev det i årets første 9 måneder til 17 pct. færre erklærede konkurser. De seneste tre måneder 15 pct. færre. Med den tilspidsede konkurrencesituation i detailhandelen især indenfor dagligvaresektoren må det ventes, at antallet af konkurser vil stige de kommende måneder set i forhold til de samme måneder sidste år.