Flere konkurser og tvangsauktioner i 2002 (3. opdat.)

Virksomhedsøkonomi 10. januar 2003 01:00

KØBENHAVN: Antallet af konkurserklæringer faldt til 184 i december fra 225 i november og 198 i december året før. I tre-månedersperioden oktober-december er der tale om et stort set uændret niveau i forhold til den foregående tre-månedersperiode opgjort i sæsonkorrigerede tal, oplyser Danmarks Statistik. I forhold til den tilsvarende tre-månedersperiode i 2001 er der tale om et fald på 13 pct. Hvis der derimod ses på det totale antal konkurserklæringer i hele 2002, var der tale om en stigning på 6 pct. fra 2329 konkurser i 2001 til 2469 konkurser i 2002. Bortset fra kategorien "virksomheder i forbindelse med fast ejendom" er der fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002 tale om fald inden for de fleste kategorier - størst for hotel- og restaurationsvirksomhed med 39 pct. og landbrug, fiskeri og råstofudvinding med 38 pct. For virksomheder i forbindelse med fast ejendom, der bl.a. dækker over salg, udlejning og administration, var der tale om en stigning på 42 pct., men de faktiske tal er små - fra 12 til 17 konkurser. Geografisk er der tale om fald i alle landsdele - størst på øerne og mindst i Jylland. Antallet af kundgjorte tvangsauktioner faldt i faktiske tal til 276 i december fra 288 i november, men steg i forhold til samme måned året før, da der blev kundgjort 262 tvangsauktioner. I tre-månedersperioden okt.-dec. var der i sæsonkorrigerede tal tale om en stigning på 6 pct. i forhold til den foregående tre-månedersperiode og en stigning på 8 pct. i forhold til samme periode året før. Efter kategorien nedlagte landbrug, der steg med 127 pct., var den største stigning inden for landbrugsejendomme med 50 pct., 6 pct. flere enfamiliehuse gik på tvangsauktion, mens der var et fald på 20 pct. for ejerlejligheder og hele 38 pct. for erhvervsejendomme. Geografisk er der tale om en stigning på 20 pct. i Jylland, mens der var fald på henholdsvis 1 og 6 pct. i hovedstadsregionen og på øerne i øvrigt. Ses på det totale antal tvangsauktioner i 2002 var der tale om en stigning på 13 pct. fra 2682 tvangsauktioner i 2001 til 3041 tvangsauktioner i 2002. Tallet for 4. kvartal 2002 - 824 - er det højeste i flere år, men der er endnu langt til det højeste, der blev registreret i første kvartal 1990 på 5499. Det hidtil laveste kvartalstal er fra 2. kvartal 1999 på 558. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktionrb-borsen.dk)

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...