Flere kontorer med fjordusigt

AALBORG: Engang var det byens stolthed og største arbejdsplads. Det allerførste skib, der blev bygget på Aalborg Værft, blev påbegyndt helt tilbage i 1912, men storhedstiden var dog i halvfjerdserne og firserne. Når dagholdet fik fri var der op mod 4000 mænd, der strømmede ud i østbyen. Det var dengang Aalborg var en industriby. Men siden lukningen af Aalborg Værft tilbage i 1987 har de markante bygninger på havnen stået mere eller mindre tomme. De har været brugt til go-cart bane og til mindre industri, men nu er det definitivt slut. De store entreprenørmaskiner er kørt i stilling og når nedrivningen er slut og de nye huse er bygget vil der ikke være flere mænd i arbejdstøj på værftsgrunden - her skal nemlig bygges boliger og kontorer. Præcis som der er blevet det på havnefronten i Vestbyen. Den gamle værftsgrund ejes af selskabet Nicas, der igen ejes af rederiet Lauritzen. Sidstnævnte købte i 1937 Aalborg Værft og traf 50 år senere beslutningen om at lukke det. Selve arbejdet med at udvikle og få solgt projekterne på havnen varetages af TK Development. Foreløbig har de solgt projekter til KMD, der snart rykker ind i 26.000 kvm nye kontorer med fjordudsigt og til boligfirmaet Essex Waterfront, der bygger 160 lejligheder på stedet. Der er dog stadig masser af plads til flere projekter - i alt tillader lokalplanen, der omfatter det gamle værftsareal afgrænset af Nyhavnsgade, Gasværksvej og Limfjorden, at der bygges 115.000 etage- kvadratmeter. På dele af grunden må der bygges op til 7 etager høj - meget højere end den eneste bevaringsværdige bygning, den gamle værftshal, der formentlig får lov til at stå. Indtil videre er der dog stadig industri på dele af havnen i østbyen, men det er måske bare et spørgsmål om tid før det også forsvinder og rykker ud af bybilledet.