Flere kræft-patienter overlever

Centralisering i Nordjylland gør en forskel

Sundhedsstyrelsen har kun godkendt halvdelen af de 300 specialer, som de nordjyske sygehuse har ansøgt om. Arkivfoto

Sundhedsstyrelsen har kun godkendt halvdelen af de 300 specialer, som de nordjyske sygehuse har ansøgt om. Arkivfoto

NORDJYLLAND:Meget tyder på, at overdødeligheden blandt nordjyske patienter med lungekræft er fortid. Nye tal viser, at antallet af patienter, som er i live tre år efter operationen, er steget kraftigt. Statistikken fortæller ellers, at der i Vestdanmark er en overdødelighed blandt lungekræftpatienter sammenlignet med Østdanmark. Dødeligheden er 13-15 procent større vest for Storebælt end øst for. Forklaringen er angiveligt, at centralisering af udredning og behandling øger chancerne for at overleve kræftsygdommen. Men tallene er baseret på patienter, der fik konstateret lungekræft i perioden 2003-2007. - Man kan ikke sige noget sikkert om, hvorvidt forskellen i dødelighed mellem Øst- og Vestdanmark skyldes graden af centralisering. Men hvis det skulle være tilfældet, så er der rettet op på det i Nordjylland, siger Henrik Kirstein Jensen, overlæge på Aalborg Sygehus' lungemedicinske afdeling. Netop i 2007 blev udredningen af lungekræftpatienter centraliseret i Nordjylland, så det hele foregår på Aalborg Sygehus. Tidligere blev der også udredt patienter i Hjørring og Frederikshavn. Nye tal viser, at 55 procent af de nordjyske patienter er i live tre år efter, at de blev opereret for lungekræft. Før udredningen blev samlet i Aalborg, var det kun 42 procent af patienterne, som stadig var i live tre år efter operationen. Selv om det kun er hver femte lungekræftpatient, der bliver opereret, så mener Henrik Kirstein Jensen, at tallene giver anledning til en forsigtig optimisme. - Vi råder på Aalborg Sygehus over det mest højteknologiske udstyr til udredning af lungekræftpatienter, og vi er det tredje største center i landet. Så hvis teorien om at centralisering holder stik, er vi godt rustet i Nordjylland, konstaterer han. En af årsagerne til, at udredningen af lungekræftpatienter blev samlet på Aalborg Sygehus var netop en erkendelse af, at spredningen på tre sygehuse gav et utilfredsstillende forløb. - Takket være centraliseringen kan vi både stille diagnosen hurtigere og mere præcist, så patienten kan få den helt rette behandling, siger overlægen. Først i 2012 vil Aalborg Sygehus have endelig dokumentation for, om centraliseringen for alvor gør en forskel. Patienter, som lever stadig fem år efter behandlingen, regnes nemlig for helbredt. Ud over operation anvendes strålebehandling og kemoterapi i behandlingen af patienter med lungekræft.