Flere kunstnere med i Pakhusudstillingen

5. juli åbner den 20. udstilling i Gøgsigs Pakhus kaldet Pakhusudstillingen, og aldrig før har der været så mange kunstnere med. Hele 16 kunstnere vil befolke Gøgssigs Pakhus om kort tid, når der er ophængning af de udvalgte kunstværker til Pakhusudstillingen 2003. Og seks af disse kunstnere har ikke tidligere været med i den årlige udstilling i pakhuset. Den arrangerende gruppe bag har i år bedt provst Ole Dybro om at åbne udstillingen. Begivenheden plejer at samle fuldt hus og med det udbud af kunstnere skal der nok blive trængsel på de tre etagegulve. SINDAL Redegørelse om uheld Teknisk udvalg fik på udvalgsmødet tidligere på ugen forelagt den uheldsstatistik for Sindal Kommune, som amtets vejkontor har udarbejdet omkring trafikuheld på landeveje og kommuneveje indenfor kommunegrænsen i år 2002. Udvalget tog rapporten til efterretning med den tilføjelse, at teknisk forvaltning udarbejder en redegørelse over, hvor uheldene sker. TINGLYSNINGER 32 i, Sindal By, Sindal, Nørregade 49, Aage Christian Jensen, POMA A/S, E 250.000. 19 c m.fl., Sindal By, Sindal, Stokholmvej 146, Kirsten Levorsen m.fl. til Bente Hjørringgaard, E 820.000. 12 i, Den Nordlige Del, Hørmested, Frederikshavnsvej 197, Bruno Schneider Jensen m.fl. til Anny Vikan, E 260.000. 14 d, Den Østlige Del, Ugilt, Glimsholtvej 452, John Allan Bruus Jensen til Merethe Harboe Jensen, E 1.400.000. 14 d, Den Østlige Del, Ugilt, Glimsholtvej 452, Merethe Jensen til Jette Wistoft Noyes og Derek Noyes, E 1.400.000. 28 q, Måstrup By, Mosbjerg, Måstrupmosevej 138F, Helga Kirstine Hansen til Jens Rønnov Andersen, E 3100. 28 q, Måstrup By, Mosbjerg, Måstrupmosevej 138F, Boet efter Svend Aage Hansen til Helga K.Hansen, E 3100.