Flere kvinder får stress

Mange års dobbeltjobberi giver et stigende antal kvinder et dårligere liv, siger læge

NORDJYLLAND:Dagens kvindekamp handler om liv og død. Stadigt flere kvinder stresser sig selv til et dårligt liv. Og det er især de modne kvinder, der rammes hårdere og hårdere. - Deres børn er flyttet, de har gode job, har klaret alt altid, og så går de pludselig ned. De har simpelthen spændt buen lidt for hårdt hver dag i alt for mange år, siger en af landets førende stresseksperter, Bo Netterstrøm, administrerende overlæge, Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus. Han skønner, at to ud af hver hundrede kvinder på 45-64 år har brug for behandling for ikke at blive alvorligt syge. Næsten 11 procent i den aldersgruppe føler sig meget stresset, viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Det er næsten dobbelt så mange som i 1987. - De skal være dygtigere end mændene for at klare sig på arbejdsmarkedet, og de siger ikke fra, så deres ledere læsser bare mere og mere arbejde over på dem. Og hjemme står de stadig med stør- stedelen af ansvaret, konstaterer Bo Netterstrøm. Og problemet mindskes ikke, frygter han. I gruppen af kvinder 25-44 år er 15 pct. stressede mod 11 pct. af mændene, men samfundet og de selv accepterer det, fordi det hører børnefamilielivet til, og alle tror, det vil gå over. Det gør det bare ikke, viser de nye tal. - Kvinder tager stadig det største slæb. Det skal da ikke blive ved, siger Jytte Wester, formand for Dansk Sygeplejeråd, Nordjylland. Derfor står Dansk Sygeplejeråd og andre organisationer for demonstrationer i morgen. Da fylder kvindernes internationale kampdag 100 år. Og parolen er næsten som dengang: Ligeløn og ligestilling. - Det begynder med lønnen. Det er den, der viser, om de to køn regnes for lige meget - både ude og hjemme, fastslår Jytte Wester. Indsigt side 6-11