EMNER

Flere kvinder skal bestemme i landbruget

NORDJYLLAND:Mændene sidder på magten i dansk erhvervsliv, også i landbruget, hvor det fortsat er mændene, der ejer landbrugsbedrifterne og sidder i bestyrelser, udvalg og på landbrugets topposter. En optælling har vist, at ud af 450 bestyrelsesmedlemmer i de lokale landboforeninger sidste år, var kun 21 – eller kun 4,6 procent – kvinder. Kun en eneste gang i historien har en kvinde sat sig på formandsposten for en landboforening. Det er landmand Lone Sondrup, formand for Hobro og omegns Landboforening, og hun har nu sat sig for at vende udviklingen i det totalt mandsdominerede erhverv. Sammen med socialkonsulent Susanne Sander, Landboforeningerne i Nordjylland, har hun lavet en projektgruppe, der skal få flere kvinder til at interessere sig for landbrugspolitik og støtte dem i at stille op til poster i landbrugets organisationer. - Vi mener, at kvinderne gør en forskel. Kvinder er kreative og gode til at kommunikere med omverdenen. De kan tilføre nogle bløde værdier, som er noget, samfundet efterspørger. De rummer en mangfoldighed, siger Lone Sondrup. Projektet, der skal få flere kvinder ind i bestyrelserne rundt omkring, har fået navnet Fuld Effekt. - Den fulde effekt får man kun, når begge køn er omkring bordet, siger Lone Sondrup. Nogle mænd har været meget forskrækkede over initiativet, fortæller hun. - Måske er de bange for deres poster eller for, at det er noget rødstrømpeagtigt, men det har ikke været vores mening overhovedet. Vi vil bare have kvinderne ud af starthullerne, og det skal være på lige fod med mændene. De skal ikke have særbehandling, siger Lone Sondrup. Landboforeningernes top (fra årsskiftet Dansk Landbrug) bakker op om projektet. Ud over Lone Sondrup og Susanne Sander består projektgruppen nu af Helle Staberg og Lise Taarup fra landbrugets hovedsæde på Axelborg i København. Den 15. marts løber projektgruppens første initiativ af stabelen, en konference i Hobro der skal sætte fokus på, hvad der skal ændres for at få flere kvinder med. Konferencen ventes at samle landbrugskvinder (og –mænd) fra hele landet. Målgruppen er ikke mindst de skønsmæssigt mellem 15.000 og 20.000 kvinder, der arbejder i landbruget som medhjælpende ægtefæller. Lone Sondrup mener, at det ofte er kvinderne selv, der er bremseklodsen. Mange holder sig tilbage, fordi de ikke bryder sig om at sige noget i en forsamling. - Vores budskab til kvinderne er: Hvis I vil, så kan I godt. Det er virkelig et meget mandsdomineret erhverv, men når man kommer ind, kan man sagtens få albuerum nok. Og der er højt til loftet, og hvis man vil, kan man få megen indflydelse, siger hun og taler af egen erfaring fra de tre år som formand for den lokale landboforening. Det førte blandt andet til en periode som eneste kvinde i Landboforeningernes bestyrelse. - Det koster noget at være med, men man får også noget igen, og man gennemgår en stor udvikling. Jeg ville ikke have undværet det, siger Lone Sondrup, der i dag kan trække på en masse gode kontakter. På konferencen skal Eva Karin Hempel fra de svenske landboforeninger LRS' kvindeudvalg fortælle om erfaringerne fra Sverige, hvor kvinderne efter et målrettet arbejde gennem flere år med at opmuntre og støtte er langt stærkere repræsenteret i foreninger og fagudvalg. De udgør i dag 30 procent. Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) skal tale om, hvordan hun ser på landbrugspolitikken med kvindelige briller, og om sine overvejelser om, hvordan kvinderne kan blive mere synlige i landbrugserhvervet. Ledelses- og udviklingschef i Dansk Industri Bolette Christensen skal øse af sine erfaringer med bestyrelsesarbejde set fra en kvindelig synsvinkel. Endelig skal viceformand Gert Karkov fra Landboforeningerne/Dansk Landbrug fortælle, hvad organisationen gør for at få flere med. Dagen skulle gerne munde ud i nogle netværksgrupper, som kvinder kan støtte sig til, hvis de vil stille op til poster. - Erfaringen viser, at kvinder lettere tør åbne sig, når der ikke er mænd til stede. Så behøver de ikke at formulere sig helt perfekt. Mange mænd har også svært ved det, men kvinderne lader være med at bryde barrieren, siger Lone Sondrup, der godt er klar over, at det bliver "et langt sejt træk" at få flere kvinder til at interessere sig for at få politisk indflydelse i dansk landbrug. /ritzau/