Lokalpolitik

Flere kvinder ved "styrbord" i Jammerbugt Kommune

Hvem skal medvirke til at styre og drive Jammerbugt kommune i næste valgperiode - fra 1. januar 2009 og fire år frem?

Inger pedersen

Inger pedersen

Det er nu, vi skal til at tænke på det -valget er i november 2009. Uden at forklejne mænd i politik mener jeg, at det i en tid med ligestilling mellem kønnene er nødvendigt, at kvinderne melder sig på banen, stiller sig i front. Kvinder kan jo som udgangspunkt klare alt - både erhvervsmæssigt og familiemæssigt. I det hele taget er kvinder jo udstyret med en intelligens, der ligger langt over mænds! Nå, det var naturligvis bare et provokerende opråb til kvinderne. Derfor kan kvinderne heller ikke undværes i politik, hvor der skal træffes beslutninger, som i høj grad berører mange menneskers hverdag. I politik er det vigtigt at have indsigt og interesse i alle samfundslag. Det gælder børn og unge, familierne, de ældre, fritidslivet og erhvervslivet m.v. I det hele taget alle, der bidrager til at skabe "samfundet". Det er vigtigt med engagement indenfor alle områder. Her mener jeg, at kvinderne har gode forudsætninger for at gå i front. P.t. er sammensætningen i Jammerbugt Kommunalbestyrelse således: 8 fantastiske kvinder og 19 friske mænd. Det er ikke o.k.! Vi har brug for flere kvinder. Jeg ønsker en lige fordeling. Det er vigtigt med deltagelse af begge hjernehalvdele, så de bedste beslutninger kan træffes til gavn for borgerne i Jammerbugt Kommune. Nogle af de kvinder, der p.t. er med i kommunalbestyrelsen, har allerede meddelt, at de ikke stiller op til næste valg, og derfor opfordrer jeg andre kvinder til at melde sig på banen NU. Af Inge Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune (S), Bøgevej 6, Nørhalne