Hospitaler

Flere læger har bijob

Flere læger har ekstrajob - men udviklingen bekymrer ikke politikerne

Flere læger end tidligere har diverse bijob. Foto: Scanpix

Flere læger end tidligere har diverse bijob. Foto: Scanpix

Lidt mere end en fjerdedel af lægerne i ledende job på de nordjyske sygehuse har bibeskæftigelse. I gennemsnit arbejder de 13 timer om måneden et andet sted. I forhold til en undersøgelse, som regionen lavede for to år siden, er der sket en lille stigning, idet lidt over 18 procent af de spurgte dengang svarede, at de havde bijob. Også det tidsmæssige omfang for den enkelte er steget en smule. Regionens administration påpeger dog, at opgørelsesmetoden er ændret lidt, således at stigningen måske ikke er helt reel. 675 læger spurgt Omkring 675 læger på de nordjyske sygehuse er blevet spurgt om deres bijob. - Som jeg ser det, har bibeskæftigelsen et acceptabelt omfang, men det er ledelserne på de enkelte sygehuse, der skal holde øje med, om omfanget går ud over lægernes normale arbejde. Egentlig troede jeg, at bijobbene havde et større omfang, siger Per Larsen (K), næstformand i regionsrådet. Heller ikke regionsrådsformand Ulla Astman (S) er bekymret over omfanget, selv om der er enkelte læger, hvis bijob udgør over 40 timer om måneden. Omfang bekymrer ikke - Jeg ser naturligvis hellere, at de læger, der bijobber meget på private sygehuse, i stedet for gjorde det på regionens sygehuse. Men generelt mener jeg ikke, at bijobbene har et omfang, der bekymrer, siger Ulla Astman. Hun peger på, at bijobbene især ligger inden for undervisning og opgaver med at lave lægeerklæringer. Sammenlignet med region Midtjylland er bijob lidt hyppigere i Nordjylland. Der er stor forskel fra sygehus til sygehus. Således har en tredjedel af lægerne på Aalborg Sygehus bibeskæftigelse, mens der f.eks. ikke er læger på Sygehus Himmerland, der har ekstra job.

Breaking
Vindmølle er løbet løbsk
Luk