Drukneulykker

Flere livreddere gavner image

De mange drukneulykker i de danske farvande den seneste uge får ikke de nordjyske kommuner til at udstede checks til flere livredderstationer langs kysten.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

En kystlivredningstjeneste vil gavne image for kommuner med badestrande, mener Foto: Michael Bygballe

Drukneulykkerne har fået Rådet for større Badesikkerhed til at forslå, staten og de berørte kommuner sammen skal finansiere livredderstationer med 10-15 kilometers afstand langs kysten. Dansk Folkeparti har allerede meldt ud, at de støtter forslaget. Nu bakker turistorganisationen Visit Denmark også op om forslaget. Marketingdirektør Geir Aasgaard Hansen fra Visit Denmark sammenligner indsatsen for badesikkerheden med indsatsen i trafikken. På verdensplan er drukning den næsthyppigste dødsårsag efter trafikulykker. Han kunne godt tænke sig, at modellen fra Nordsjælland breder sig til resten af landet. Her har region Hovedstaden sammen med tre storkommuner langs kysten oprettet Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, der har 20 fast bemandede livredderstationer på strandene i perioden 19. juni til 19. august. - Hvis vi kunne få nordsjællandske tilstande på vestkysten vil det være rigtig godt. Det er en udsøgt livreddertjeneste. På strækningen Espergærde til Hundested har der mig bekendt ikke har været én eneste drukneulykke de sidste 15 år, siger Geir Aasgaard Hansen. Turistchefen i Jammerbugt Kommune Finn Hagedorn vil også gerne have flere livredderstationer, men han mener samtidig, at der er urealistisk. - Hvis det virkelig skal gøre en forskel, så skal vi have livredderstationer hver anden kilometer langs kysten. Det bliver rigtig dyrt, og hvem skal betale den regning, spørger Finn Hagedorn. Han forslår i stedet oplysning, sådan som man allerede gør i dag.