Flere må opgive træningen

Optræningscentrets leder Gerda Jakobsen har flere gange bedt om en busrute forbi centret

NØRRESUNDBY:Vi opfordrer alle vores brugere til at forsætte og vedligeholde deres træning, når de stopper programmet her hos os efter tre måneder. Men vi må erkende, at nogle må opgive at gøre det, selvom de gerne vil, fordi de ikke selv kan klare transporten herover, siger Gerda Jakobsen leder af Optræningscentret Solsiden. Aalborg Kommune ejer centret, som sørger for transporten de tre måneder træningen står på. Gratis transport tilbydes kun til de brugere, som ikke selv kan komme til centret. Har man bil eller mulighed for at tage bussen, gør brugerne det. - Når brugerne stopper her, opfordrer vi dem altid til enten at komme i et træningscenter tæt på deres hjem eller komme over i Svømmeland, hvor der er tilbud om vandaerobic, motionsredskaber med mere, siger Gerda Jakobsen. Hun påpeger, at en busrute til centeret ikke kun vil gavne deres brugere. - Udover brugerne her hos os, er der også pensionisterne i Ud af Røret, som træner oppe i hallen, hvor jeg også har hørt, at flere synes, at det bliver for vanskeligt på grund af bakken. Så selvom de godt kan deltage i aktiviteterne i hallen, kan de blive for svage til at klare transporten herover, siger Gerda Jakobsen. Til gavn for flere Hun peger også på at andre brugere af svømmeland kunne have gavn af en bus, der kom lidt tættere på end ved foden af Lerumbakken. - Det kan være handicappede, andre ældre og børn, der er store nok til selv at tage bussen, men hvor det at krydse Østergade, der er en trafikeret fire-spors vej, kan være for stor en mundfuld. Gerda Jakobsen har flere gange tidligere henvendt sig til kommunen, som planlægger busruterne i Aalborg, for at gøre opmærksom på ønsket om en busrute op ad Lerumbakken. En af henvendelserne var både på vegne af Optræningscentret, Nørresundby Idrætscenter, Aalborg SeniorSport og Optræningscentret Riishøj, der også sender brugere over i svømmeland. - Men det har ikke kunnet lade sig gøre endnu. Der er en vendeplads for enden af hallen heroppe, hvor en bus kunne vende. Så rent praktisk mener jeg godt, at det kunne lade sig gøre at lade en bus køre forbi herovre, siger Gerda Jakobsen. Hun mener, at der er så megen aktivitet omkring både centret, idrætshallen og svømmeland, at en busrute ville være ideel. - Vores fornemste mål er at folk er så selvhjulpne og så aktive som muligt. Derfor ville det være dejligt, hvis flere fik mulighed for selv at klare transporten herover. Det vil dels betyde en umiddelbar besparelse for os, på den transport vi betaler i dag. Men der vil sikkert også være nogle inddirekte besparelser i forhold til, at jo mere aktive folk selv er, jo længere kan man udskyde behovet for bistand og pleje, siger Gerda Jakobsen. Ikke passagerer nok En busrute kørte for år tilbage, inden optræningscentret blev bygget i 1996, forbi svømme- og idrætshallen. Men den blev droppet fordi, der var meget få passagere, fortæller Finn Madsen, fra Aalborg Kommunes tekniske forvaltning, der fastlægger busruterne i Aalborg. - Vi har siden flere gang drøftet om en servicebus kunne gå forbi Lerumbakken. Men dels har vi vurderet, at der er et forholdsvis begrænset behov, og dels har ældrerådet i Nørresundby ikke haft interesse i, at vi fjernede en anden strækning for at lade en af busserne kører ad Lerumbakken, siger Finn Madsen. Han tilføjer, at det altid drejer sig om at prioritere de forskellige ønsker og behov. - Men der skal være en rimelig belægning også på servicebusserne. Vi vil ikke køre rundt med tomme busser, hvis vi kan undgå det, siger Finn Madsen.