Lokalpolitik

Flere medlem hos Socialdemokraterne

STØVRING:I det forløæbne år har Socialdemokraterne i Støvring oplvet en mindre medlemsfremgang. Per Rolandsen kunne således i sin beretning ved partiets generalforsamling forleden konstatere, at 14 ny var meldt ind, mens syv meldte sig ud i det forløbne år. I dag har partiet derefter 135 medlemmer lokalt. Der vil blive afholdt møde for nye medlemmer 22. januar. I spetmber trådte Bente Ditlevsen af bestyrelsen og blev erstattet af Sonja Thybo Thomsen. - Bestyrelsen har arbejdet på at synliggøre partiet, gennem møder og arrangementer,. Bestyrelsen har holdt ti møder siden sidste generalforsamling, opregnede formanden videre i sin beretning. Iøvrigt forbereder Socialdemokraterne sig på det kommende valg under mottoet, valget skal vindes mellem to valg. Til det brug er der udarbejdet en drejebog med erfaringerne fra tidligere valg og kandidatudvalget er gået i gang med at finde egnede kandidater. Flid i byrådet Formanden roste videre i sin beretning de fem byrådsvalgte for deres arbejde i byrådet. - Med megen flid har de formået at sætte et socialdemokratisk præg på mange afgørelser. Der er opnået mange fine resultater i de enkelte fagudvalg og økonomiudvalget. Det er en meget flot indsats af alle byrådsmedlemmerne. Medlemmerne har iøvrigt adgang til de formøder, som holdes forud for byrådsmøderne hos SiD i Jernbanegade, hvor dagsordenen bliver gået igennem. Partiforeningen udgiver et medlemsblad, som i det fgorløbne år er udkommet tre gange. A-nyt er fornyet med reportager om en person fra kommunen og aktuelle begivenheder, som for eksempel Støvring Gymnasiums 25 års jubilæum. Partiets hjemmeside bliver også opdateret, og den indeholder aktivitetskalender, telefonnumre, adresser og andre nyttige oplysninger. Formanden kom videre ind på partikongressen, som var den første med Mogens Lykketoft som formand. Han så med fortrøstning på fremtiden med den ny formand ved roret. - Der var en meget positiv og optimistisk stemning på kongressen, og de sidste opinionstal viser også at vi har noget at have optimismen i, udtalte Per Rolandsen videre. 1. maj stolt tradition 1. maj var talerne, redaktør David Trads, Information (tidl. Støvring) og viceborgmester Thorkild Christensen. - Det er en tradition som vi forsat må værne om og fastholde, fortsatte formanden. I november havde partiet en stand på kræmmermarked i Støvringhallen. Der var mange som stoppede op og fik snak. Anker Jørgensen kom også på besøg i november i Stubhuset og talte medrivende ud fra sit spændende liv. Vores opgave er, at vi forsat må forvalte den indflydelse vi har, på en positiv og hensigtsmæssig måde til gavn for vores vælgere. Vores mål er en fortsat styrkelse af partiet, og dermed at genvinde vælgernes opbakning, for at øge Socialdemokratiets indflydelse. Vi ved, at der er en forskel, sluttede Per Rolandsen sin beretning.