EMNER

Flere medlemmer til 3F?

Det er ikke altid, at 3F Aalborg siger tingene lige ud.

Efter at jeg (5.12.) læste det indlæg, som formanden for 3F Aalborgs Byggegruppe (Reider H. Kongsted) havde i NORDJYSKE Stiftstidende, ja, så står jeg fuldstændig uforståelig overfor de holdninger, som 3F Aalborg giver udtryk for i artiklen og jeg ønsker, at fremsætte følgende kommentarer: Jeg troede, at det var voksne mennesker, som vi havde valgt ind i vores fagforening (3F Aalborg), men jeg må konstatere, at det tilsyneladende er en ren børnehave i 3F. Jeg tror ikke, at det skaffer flere medlemmer til 3F Aalborg, at de såkaldte ledere af fagforeningen mundhugges med andre fagforeninger i medierne. Efter at jeg har læst de ting, som formanden for Byggegruppen fremfører og bruger en masse ressourcer på – Ja så forstår jeg bedre, at medlemmerne siger farvel og melder sig ud. 3F får heller ikke flere medlemmer af, at mellemlederne i 3F udleverede kaffe og rundstykker til byens borgere, som skulle med bus og tog. Tværtimod, så tror jeg, at mange passagerer følte, at 3F måske skulle have brugt kræfterne til medlemmernes fordel. Der er vist kun mellemlederne i 3F, som tror på, at de spæde tiltag, som blev udfoldet forud for Regeringens behandling af lovforslaget om, at dagpengeperioden skulle halveres. Hvis sådanne tiltag skal have nogen effekt, så må 3F tilbage til de tider, hvor almindelige medlemmer og hele arbejdspladser går på gaden og forlanger, at politikerne skal føre en arbejdervenlig politik. Jeg tror, at mellemlederne i 3F tænkte mere på deres egne job, end de tænkte på de forringelser, som almindelige medlemmer kunne komme ud for. Hvis forringelserne var blevet gennemført, så forsvandt begrundelsen jo for, at man skal være medlem af fagforeningen og medlemmerne skulle jo helt ikke opdage, at deres situation er den samme – uanset om de står i 3F eller ej. 3F er jo tilsyneladende kun til for deres egen skyld. For nogle måneder siden forsøgte jeg, at få lederne i 3F i tale, da jeg synes, at det råber til himmelen, at medlemmerne tilsidesætter de rettigheder, som allerede står i overenskomsten bl.a. om, at man som rejsearbejder skal sørge for, at arbejdsgiverne kommer til at betale f.eks. udgifter for dobbelt husførelse, udlæggerpenge, kørepenge m.v. – alt sammen ydelser, som er skattefrie og derfor tæller dobbelt i lønningsposen. Rejsearbejderne er tilsyneladende mere ivrige efter, at lefle for arbejdsgiverne. De tror tilsyneladende, at de undgår fyringer, når de ikke kræver deres ret. Jeg har altid selv krævet de skattefri ydelser, som jeg har haft krav på og jeg har aldrig mødt nogen arbejdsgivere, som ikke ville betale, men hvor er 3F (Aalborg) i forhold til disse overtrædelser. Måske skulle formanden for 3F Aalborgs Byggegruppe bruge sine kræfter i forhold til overholdelse af overenskomsterne. Hvis alle laver deres egne regler og normer, så forsvinder de rettigheder, som vores forfædre har kæmpet sig til og det kan gå hurtigere end vi tror. Jeg synes, at 3F skulle varetage medlemmernes tarv i stedet for som nu, hvor formanden for 3F Byggegruppen bruger sin tid til, at diskutere med andre fagforeninger. Jeg er i hvert fald total ligeglad med, om ”usandt” er det samme som ”løgn” – Uanset hvad der står i synonymordbogen. Jeg husker tydeligt, at 3F Aalborg fyrede en langtidssyg medarbejder i forbindelse med kuppet imod den tidligere ledelse, som endnu ikke er renset af afdelingen og jeg husker også tydeligt, at det var Kristelig Fagforening (Krifa), som sørgede for, at den fyrede medarbejder fik en del af sit tilgodehavende udbetalt fra 3F Aalborg. 3F Aalborg forsøgte bevidst, at snyde for betalingen af den løn, som skulle betales i opsigelsesperioden. En sådan handling taler efter min opfattelse for sig selv og jeg forstår godt, at gode medlemmer som bl.a. Leif Rudi Ernst valgte at forlade 3F Aalborg, selv om han havde været medlem i 25 år.