Flere men kortere besøg på Læsø

ØSTERBY:På grund af vejret blev juni heller ikke hvad Læsø’s Færgeselskab helt havde sat næsen op efter, men i første halvår som helhed kan færgedirektør Jess Jessen-Klixbüll melde om en pæn fremgang. - Vi har haft flere folk på øen, helt sikkert. På persontrafikken er fremgangen på fem procent, på personbiler på 10 pct. og på campingvogne 16 pct., fortæller Jess Jessen-Klixbüll. Medvirkende, erkender han, har været, at Læsø Kommune har ydet et tilskud på tre mio. kr. til gavn for øget færgetrafik uden for højsæsonen. - Dermed har vi kunnet sænke priserne på overfarten, og gav juni ikke den forventede bonus, så viste maj derimod en fremgang på 10 pct., og det mest interessante for os er at få bredt sæsonen mest muligt ud, siger Jess Jessen-Klixbüll. - Dog havde vi i juni fremgang på endags-ture kombineret med busrundfart på øen, mens vejret ikke indbød til et besøg på Læsø kombineret med cykeltur eller Rønnertur, så på de to tilbud havde vi tilbagegang. Ekstra afgang - I juli med normale højsæsonpriser kan vi med en ekstra afgang på lørdage fragte 60.000 over, og bookingen ligger på sidste års niveau. Så får vi lidt godt vejr, og det lyder det til fra tirsdag, så ser vi optimistisk på det. - Sidste år var lørdags-overfarterne i juli helt booket op, og detførte til, at selskabet i år har sat en ekstra afgang ind, så vi nu er oppe på syv afgange lørdag, seks søndag og fem på hverdage, men hvor der på lørdage stadig er ledige pladser på ydertiderne. - Tendensen er samtidig kortere ferie. De tre uger i sommerhus er afløst af en eller to uger, og det er jo bestemt ikke til skade for færgeselskabet, hvis ellers feriehusudlejerne får held af det ekstra stykke arbejde, de må gøre, siger Jess Jessen-Klixbüll. 42.000 passagerer er, hvad færgeselskabet forventer i august og 22.000 i september.