Flere millioner til forskning i brint-teknologi

De mange aktiviteter omkring forskning og udvikling af brint-teknologi, der er i gang på Cemtec i Hobro, kan fortsætte indtil 2013.

Glade givere - og en enkelt modtager. Fra venstre Claus Nicolai Løvgreen og Thomas Bornerup, Energi Randers, Frank Kristensen, Spar Nord, Lars Udby, Cemtec og Per Sønderup, Sparekassen Hobro.

Glade givere - og en enkelt modtager. Fra venstre Claus Nicolai Løvgreen og Thomas Bornerup, Energi Randers, Frank Kristensen, Spar Nord, Lars Udby, Cemtec og Per Sønderup, Sparekassen Hobro.

HOBRO:Det er nu sikret med et kontant tilskud på 3,4 millioner kroner fra Spar Nord fonden, Sparekassen Hobro, Energi Randers og Mariagerfjord Kommune. Pengene skal gå til at udvide brint-udviklingscentret Cocoon, udbygge dets testfaciliteter og styrke Cemtecs faglige kompetence med ingeniører, der kan hjælpe virksomheder over hele landet med test og godkendelse af produkter inden for brint- og brændselscelle-teknologi. Projektet støttes også af EU og Vækstforum Nordjylland. Indtil nu har en stor del af forskningen omkring brændselsceller været baseret på brint som energikilde. Nu rettes fokus også mod flydende metanol, der kan anvendes på helt tilsvarende måde som brint i brændselsceller. Også biogas kan bruges til brændselsceller. Cemtec samarbejder med dansk landbrugs landscenter i Skejby om at finde gårde, hvor man kan etablere forsøgsanlæg til formålet. Brintteknologien bruges til at producere varme og el, hvilket gør teknologien særlig interessant i forbindelse med etablering af decentrale kraftvarmeanlæg.