Flere motionerer, men unge svigter idrætsforeninger

København, lørdag /ritzau/ Slåfejl rettet, bl.a. i overskriften ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Stadig flere danskere dyrker motion, men det er de halvgamle, der er kommet i gang, mens de unge i stigende grad svigter idrætsforeningerne. Det viser en undersøgelse, som Socialforskningsinstituttet har lavet for Lokale- og Anlægsfonden. Hele 83 procent af befolkningen svarer ja til, at de deltager i en eller anden form for fysisk aktivitet i fritiden. Ved en tilsvarende undersøgelse i 1998 svarede 69 ja til at de enten dyrker klassisk idræt eller får motion ved f.eks. vandreture, turcykling eller andre former for uorganiseret motion. Idrætsforsker Knud Larsen fra Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning konstaterer, at den offentlige indsats for at bedre danskernes helbred har båret frugt. - Tallene tyder på, at det blandt andet er de mange offentlige kampagner om motion og sundhed, der efterhånden forplanter sig til alle aldersgrupper, siger Knud Larsen. Det er især de 50-69-årige, der hiver gennemsnittet op. De var tidligere en passiv gruppe, men nu dyrker over halvdelen af aldersgruppen regelmæssig idræt. Gruppen 60-69 år tegner sig for en vækst fra 41 til 51 procent, og hver tredje over 70 år dyrker regelmæssig idræt, viser undersøgelsen. - Nu er vigtigheden af fysisk aktivitet ikke blot noget de fleste kender til; der bliver flere og flere, der gør noget ved det - bl.a. gennem motionsformer, der passer til deres egne ønsker og muligheder uden nødvendigvis at være en del af et organiseret tilbud, siger Knud Larsen. Trods strålende danske resultater i både badminton og håndbold stagnerer tilgangen til de to idrætter, mens jogging, styrketræning, aerobic og rulleskøjter er i top-ti, hvilket også har ført til flere foreningsmedlemmer. Blandt de traditionelle idrætter har fodbold, gymnastik, golf og dans fremgang. Idrætsforeningerne har samlet set fået to procent flere medlemmer siden undersøgelsen i 1998, men hos de helt unge er foreningstilknytningen faldet. De unge er også mindre aktive end tidligere. Samlet set er medlemstallet i den traditionelle idræt stagneret Ændringerne i idrætsbilledet betyder ifølge konstitueret direktør i Lokale- og Anlægsfonden, Mads Kamp Hansen, at også fonden skal tænke kreativt, når det gælder nye faciliteter til motionister og idrætsfolk. - Det er vigtigt, at der ikke udelukkende opføres traditionelle idrætsfaciliteter, men at der også tages hensyn til de nye aktivitetsmønstre, siger Mads Kamp Hansen. Lokale- og Anlægsfonden blev stiftet i 1994 af idræts- og ungdomsorganisationer og får årligt 65 mio. kr. af tipsmidlerne. Pengene går til støtte af nybyggeri og bygningsvedligehold til glæde for fritids- og kulturlivet. /ritzau/