Flere motionsspillere

JERSLEV:På Jerslev - Sterup Idrætsforenings badmintonafdelings årsmøde måtte formanden, Kasper Pølund, erkende, at afdelingen har mistet en del U13- og U15-spillere, mens antallet af motionsspillere er stigende. U15-holdet var med i slutrunden, men heldet svigtede til sidst. Spillerne har vist stor interesse for DGI's åbne stævner. To spillere deltog i landsmesterskabet. I løbet af 2004 har afdelingen afholdt flere stævner. I januar og oktober blev der holdt DGI-stævne. Brønderslev Badminto Club har holdt amtsstævne i Toftegårdshallen, hvilket gav en god omsætning i cafeteriet. Desuden har der været arrangeret weekend med overnatning for Jerslev-afdelingens egne unge. Da kassereren var fraværende fremlagde Jytte Kristiansen regnskabet, der slutter med et overskud på 4132 kr. Af bestyrelsen afgik Carsten Nielsen og Kirsten Holm Pedersen. Charlotte Nielsen blev genvalgt, mens Jacob Christensen og Claus Børsting nyvalgtes til bestyrelsen.