EMNER

Flere mulige årsager til havari

Nytiltrådt kaptajn fejlvurderede formentligt strøm- og vejrforhold

Lækagen i Pride of Telemarks skrog forventes at være helt tætnet inden weekenden.Arkivfoto: Henrik Bo

Lækagen i Pride of Telemarks skrog forventes at være helt tætnet inden weekenden.Arkivfoto: Henrik Bo

FREDERIKSHAVN:Dårlig belysning på Hirtshals Havn, atypiske strøm- og vindforhold og en lækage i et af skibets kabelgennemføringer. Alle disse oplysningen blev nøje noteret, da dele af Kystlink-færgens mandskab i går blev afhørt under en såkaldt søforklaring i byretten i Frederikshavn. Oplysningerne skal bruges i en rapport, der udfærdiges i samarbejde mellem den norske og danske Søfartsstyrelse. Rapporten vil give svar på, hvad der præcist skete ved påsejlingen af molen i Hirtshals, samt placere ansvaret for skaden. - Indtil da vil der ikke blive draget konklusioner i sagen, fortæller specialkonsulent ved Søfartsstyrelsen, Thomas Rekvad. Der blev dog fremlagt flere faktuelle oplysninger, som kan give et bedre billede af, hvad der ligger til grund for havariet. Ny kaptajn Det var kun tredje gang, at kaptajnen anløb havnen i Hirtshals, da uheldet skete. Han havde fået jobbet som en 14 dages opgave ved det norske rederi Kystlink. Ved de to første anløb havde han erfaret, at der var en kraftig strøm fra vest, og at man derfor skulle placere sig lidt vest for indsejlingen. Derfor lægger kaptajnen også færgen vest for indløbet om aftenen 10. september. Men der er ingen strøm, og kursen må ændres. En halv bådslængde før molen hører overstyrmanden kaptajnen sige, at de vil komme tæt på kajen. Lidt efter skraber færgen mod bunden af molen. - Kaptajnen fulgte den sædvanlige procedure, oplyser overstyrmanden, og påpeger, at vinden var mere nordlig end normalt. Overstyrmanden klager samtidig over belysningen på molerne ved havnen, som han mener er for ringe. Efter braget fra kollisionen står det klart for mandskabet, at færgen tager vand ind. Vandet breder sig hurtigt til skibets motor, som sætter ud. Maskinchefen mener, at vandet har fundet vej til maskinen via en lækage i en kabelgennemføring. 10 minutter efter påsejlingen bliver alt sort. Strømanlægget er kortsluttet, og lidt efter går nødgeneratoren i gang. Fem minutter senere går den også ud, og da man får den startet igen, er det ikke muligt at få gang i de lænsepumper, der pumper vand ud af færgen. Ingen nødsituation Selve evakueringen af passagererne forløber stille og roligt. - Der var ikke tale om nogen reel nødsituation, eftersom skibet blev bugseret ind i havnen og stod på havbunden, oplyser kaptajnen. En rude i skibets restaurant på dæk otte bliver smadret, og via en teleskopgang tømmes færgen for passagerer. Lige nu venter Søfartsstyrelsen på, at data fra skibets sorte boks bliver downloadet. Sagen kan godt trække ud. - Det er en langsom proces, især fordi alt skal gennemgåes af både danske og norske myndigheder, oplyser specialkonsulent ved Søfartsstyrelsen, Thomas Rekvad. Han vurderer, at rapporten fra Søfartsstyrelsen vil ligge færdig maj 2008.