Flere muligheder for at klage

Patienter skal kunne klage over et behandlingsforløb, der går skævt

NORDJYLLAND:Nu får patienter mulighed for at klage over et behandlingsforløb i sundhedsvæsenet, der går skævt. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) er på vej med en omfattende reform af patientklagesystemet, og i lovforslaget, der netop er sendt i høring, udvides klagemulighederne markant fra 1. januar 2011. - I dag kan en patient alene klage over en bestemt person. Nogle gange er problemet imidlertid, at systemet ikke spiller godt nok sammen, men med mindre én bestemt person kan gøres ansvarlig for én konkret fejl, har patienten i den situation ingen steder at rette sin kritik. Det vil jeg ændre, siger Jakob Axel Nielsen. Det bliver en ny institution under hans ministerium, kaldet Patientombud, der skal behandle klagerne. Patientombud skal også tage sig af borgere, der mener, at kommuner og regioner ikke overholder reglerne om eksempelvis frit sygehusvalg og behandling i udlandet. Jakob Axel Nielsen pointerer, at hovedformålet ikke er, at sundhedsvæsenet skal udsættes for mere kritik. - Det vigtigste er, at vi - også og ikke mindst når det gælder de samlede behandlingsforløb - lærer af borgernes oplevelser og bruger den viden meget mere systematisk end nu, siger han. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) roser den nye klageinstans. - Det er godt for patienterne og sundt for sundhedsvæsenet, at vi bliver holdt til ilden, siger hun. Formanden for det nordjyske sundhedsbrugerråd, Henning Olsen fra Farsø, siger, at når patienter har en dårlig oplevelse, skyldes det hyppigere svigt i samarbejdet på tværs af sektorer, end det skyldes egentlige fejl. - Derfor er det fortrinligt, at det nye system fokuserer på, hvordan man kan lære at gøre det bedre også på dette felt, siger han. Side 2

Forsiden