Lokalpolitik

Flere muligheder med ny lokalplan

SKAGEN:Et stort erhvervsområde mellem Farmerstien og Minkvej - og en lang stribe, hvor der nu er en vindmølle, på vestsiden af Buttervej, har længe været udlagt til lokalt erhverv. Der er udarbejdet en lokalplan for området, 25 - E 16. Det er så mange år siden, denne plan blev lavet, at udviklingen har ”overhalet” bestemmelserne i den, og derfor afløses den nu af en ny lokalplan - 196-E. Forslaget til den ny lokalplan er netop nu fremlagt offentligt, så alle har en mulighed for at se den og for at kommende med indsigelser mod den eller kommentarer til den. Offentlighedsfasen slutter 4. februar. Efter lokalplanforslaget ændres områdets anvedelse fra lokalt erhverv til egentligt erhverv. Det betyder blandt andet, at der fremover må etableres virksomheder, som kræver særlig tilladelse efter miljølovgivningen, i området. Der er i forbindelse med det nye lokalkplanforslag også ændret på blandt andet bestemmelserne for bygningerne, grundstørrelse og udstykningsmuligheder, ligesom der er indeholdt en vejplan i det nye lokalplanforslag. Af bestemmelserne i lokalplanforlsaget fremgår, at bebyggelsesprocenten er sat til 50. Der må bygges i 10 meters højde - dog må enkelte bygningsdele være højere, hvis produktionen kræver det. Bygningerne skal være i enten beton, stål, tegl eller træ. Hvis der bygges i træ, må bygningerne males i jordfarver - herunder svenskrød. Er der ikke tale om træ, skal man holde sig til naturfarve, sort, hvid eller grå.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk