Flere muligheder

OPHOLD:NORDJYSKE bringer (onsdag 2.11.) en omtale af den amerikanske fodboldspiller Mira Mupier, som har fået afslag på ægtefællesammenføring. Hans herboende ægtefælle, Almedina, har ikke opfyldt betingelsen om selvforsørgelse, idet hun har modtaget kontanthjælp i hele 2010. Avisen mener på lederplads, at Udlændingeservice burde have givet dispensation med henvisning til Danmarks internationale forpligtelser. Vi kan kun fravige kravet om selvforsørgelse, når internationale konventioner gør det nødvendigt. I en barselssituation skal der være tale om, at den herboende ægtefælle går på barselsorlov fra et job, som vedkommende skal vende tilbage til, og i den situation får brug for offentlig hjælp. Her vil kravet om selvforsørgelse være i strid med kvinders konventionssikrede rettigheder. Som det fremgår af avisens omtale, er den herboende ægtefælle, Almedina, netop ikke gået direkte fra job til kontanthjælpsunderstøttet barselsorlov med henblik på at vende tilbage til jobbet. Almedina befandt sig uden for arbejdsmarkedet, da hun modtog de offentlige ydelser. Vi har derfor i den konkrete sag ingen mulighed for at fravige kravet om selvforsørgelse, og afgørelsen er efter Udlændingeservices opfattelse korrekt. Avisen mener, at Mira Mupier må "sige farvel til drømmen om et liv i Danmark". Fakta er, at der er en række muligheder for fortsat ophold i Danmark. Mira Mupier kan ansøge igen, når parret vurderer, at betingelsen om selvforsørgelse er opfyldt. Desuden er der andre muligheder for opholdstilladelse, f.eks. som kontraktansat fodboldspiller, sådan som Mira Mupier oprindeligt fik ophold i Danmark. Og endelig står Udlændingeservices afgørelse ikke alene, idet der er mulighed for at påklage afgørelsen til Justitsministeriet.