Stofmisbrug

Flere narkomaner dør af metadon

KØBENHAVN:Et stigende antal stofmisbrugere dør af en forgiftning med metadon. Mens forgiftningerne tidligere især skyldtes heroin, dør næsten ligeså mange som følge af metadon, skriver Ugeskrift for Læger. Illegal metadon og flere ældre og svagelige narkomaner kan være forklaringen. Det er de retsmedicinske institutter i København, Århus og Odense, som har undersøgt forgiftningsdødsfaldene blandt stofmisbrugere i 2002 og sammenlignet med undersøgelser fra 1991 og 1997. Mens der i 1997 døde 153 narkomaner af en forgiftning med heroin, drejede det sig i 2002 "kun" om 76. Derimod steg antallet af metadondødsfald fra 46 i 1997 til 72 i 2002. Ifølge leder af Center for Rusmiddelforskning, psykolog Mads Uffe Pedersen, kan en del af dødsfaldene forklares med illegal metadon. Det kan især være farligt, hvis man lige har været i behandling og ikke har taget stoffer i en periode. - Kommer man ud fra stoffri behandling, er det nemt at få fat i metadonen, og dermed kan man komme til at tage for stor dosis, siger Mads Uffe Pedersen. Omkring 5000 narkomaner er i øjeblikket i metadonbehandling. Det er langt flere end tidligere, hvilket også medvirker til det stigende antal dødsfald: - Mange har skiftet heroin ud med metadon, og dermed vil der ske i stigning i dødsfaldene. Metadon er ikke et uproblematisk stof, men et opiat i samme familie som heroin, siger Mads Uffe Pedersen. Embedslæge i Københavns Kommune Henrik Sælan peger på, at en del af dødsfaldene rammer ældre narkomaner, som indtager for høje doser metadon. - Generelt er narkomanerne blevet ældre og svagere. Det er ikke alle, der tåler den samme dosis som tidligere. Det bør lægerne være mere opmærksomme på, siger Henrik Sælan. I alt døde 175 narkomaner af en forgiftning i 2002, hvilket er et fald i forhold til 1997, hvor det drejede sig om 216. /ritzau/