Flere naturperler fra læserne

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Livø huser en meget flot egeskov. Foto: Karin Winther

Længst mod øst i det smukke Himmerland ligger en af dansk naturs store klenodier - Lille Vildmose. Man kan vel næppe forestille sig en nordjysk naturkanon uden Lille Vildmose - Danmarks største naturfredede område? Thorkild Lund, der er forhenværende naturvejleder i Lille Vildmose, peger derfor på Lille Vildmose som en oplagt kandidat til den nordjyske naturkanon. - Jeg har haft i tusindvis af gæster med på tur i mosen. Gæster, der har udtrykt stor begejstring for den unikke og særprægede natur, så jeg tillader mig at udtale mig på andre end egne vegne. Intet kan være nordjysk end vildmoserne, der breder sig kilometervidt på den gamle stenalderhavbund, en landskabstype, der har netop sin største udbredelse i vores landsdel, skriver Thorkild Lund. Selv om han på grund af alder er holdt op som naturvejleder, er han stadig en hyppig gæst i Lille Vildmose, for mosens natur er så magisk, at man ikke kan give slip på den, når man først har lært den at kende. I Lille Vildmose finder man den største uberørte højmose i det nordvestlige Europa. Den vidtstrakte højmose er i sig selv et nationalt klenodie, men Lille Vildmose byder på meget mere end højmose, da der i de to skove, Høstemark og Tofte skove, er store arealer med naturskov, som bl.a huser ynglende kongeørn. Midt i Himmerland ligger Gravlev Sø i den smukke Gravlev Ådal. Gravlev Sø er et stykke natugenopretning, der med sin naturskønhed og rige fugleliv bør med i den nordjyske naturkanon, mener Susanne Holmberg, Aalborg. Lidt længere mod vest i Himmerland - faktisk et lille nøk ude i Limfjorden - finder man Livø. Den naturskønne ø bør med i den nordjyske naturkanon, fortsætter Susanne Holmberg, og det er hun langtfra ene om at mene. Limfjordens perle har begejstret flere læsere. Blandt dem er Elin Pedersen, Aalborg, som mener, at Livø ikke blot er en naturperle, men en diamant af høj karat. På Livø kan man altid få en unik naturoplevelse. Anny Svendsen, Aalborg, er også faldet for Livøs naturskønhed. - At Livø er ”min” naturperle skyldes, at der er al slags natur på øen. Der er bregneskoven, hvor jeg har haft en af mine største naturoplevelser: Jeg hørte barnegråd - ja sådan lød det! Jeg gik forsigtigt efter lyden ind i bregneskoven, hvor jeg fulgte en lille sti. Jeg gik længere ind, lyden fortsatte... og dér stod et nyfødt rålam. Jeg kunne se den våde navlestreng. Jeg gik længere hen imod rålammet – og jo tættere jeg kom på, jo mere trykkede lammet sig ned på stien. Til sidst lå lammet helt fladt. Det faldt så fantastisk sammen med undergrunden, at jeg ikke ville have troet det, hvis jeg ikke havde fulgt, hvordan lammet trykkede først bagdelen ned, så forkroppen og hovedet. Jeg tog nogle billeder og listede derefter stille tilbage til flokken af orienteringsløbere – en stor oplevelse rigere. Det er da natur, der vil noget, skriver Anny Svendsen, Aalborg Livø er bilfri, men på apostlenes heste kan alle generationer på en dag tage på en natur- og kulturrejse og få fantastiske oplevelser med hjem i bagagen, fortæller Karin Winther, som er naturvejleder i Vesthimmerland Kommune. Selv om Livø kun er godt tre kvadratkilometer stor, kan man her finde næsten alle danske naturtyper. En så rig og varieret natur på et forholdsvis beskedent areal er helt enestående. Her en fin naturskov med gamle ege, økologisk landbrug plus hede, overdrev og strandenge. En vandretur rundt om Livø er på cirka 10 kilometer. Af og til kan man have følgeskab af et par nysgerrige øje fra havet. Det er sælerne som yngler på Livø Tap, der nysgerrigt følger med i, hvad der sker på land, fortsætter Karin Winter. Midt i Limfjorden og nærmest på Aalborgs dørtrin finder man Egholm. At en storby som Aalborg har en ø med så megen natur så tæt på er ret enestående. Egholm besøges hvert år af 50.000 turister, øen har derfor både stor naturværdi og stor rekreativ værdi og bør med i den nordjyske naturkanon, understreger Henrik Mørch, der selv bor på Egholm og derfor har et godt kendskab til øen. - Over hele øen er der et storslået fugleliv. Afhængig af årstiden kan man hele tiden se nye arter. Om vinteren er den mest spændende den lysbugede knortegås, som kan ses i stort antal på øen. Også plantelivet er unikt. Her kan man bl.a. se Tangurt, Engensian og ikke mindst Langstilket filtrose. Sidstnævnte skulle efter sigende kun vokse naturligt et sted i Danmark, nemlig på Egholm, fortsætter Henrik Mørch, som også er betaget af det flade landskab på Egholm. Det gør nemlig blot øen endnu mere attraktiv og spændende. - Når man står midt på øen oplever man ikke, at man er på en ø! Det ser ud som om, at landskabet vokser sammen med byen omkring øen, fortæller Henrik Mørch. Nord for Limfjorden ligger Store Vildmose. Til forskel fra Lille Vildmose er hovedparten af Store Vildmose dyrket op, men på trods af det er her stadig så store områder med aktiv højmose, at de er blandt landets største højmosearealer, fortæller Mogens Ingemannsen, Brønderslev. Vildmosen huser også vidtstrakte enge med mange sjældne planter. Engarealer ved Ryå har gennem generationer været drevet med høslet, og her finder man Danmarks største bestand af engblomme. Her er også flere sjældne fugle. Bl.a. yngler den truede engsnarre i området, og i Ryå er der er en god bestand af oddere, tilføjer Mogen Ingemannsen. Selv om afgravning har ødelagt en stor del af højmosen, kan man på nogle af de afgravede højmosearealer i dag finder megen værdifuld natur, da man i den nordlige del af Store Vildmose ved Ryssensgrav, Grevens Ris og Grishøjgård Krat, finder en af landets største birkeskove. En enestående lysåben skov med 60-70 årige dunbirk, pil, røn, tjørn og bævreasp.