Flere nej til konfirmation

Bekymrende at frafaldet stiger. Ordningen lever jo i kraft af, at flertallet af de unge foretrækker den, siger Aalborgs biskop Søren Lodberg Hvas

Antallet af unge, der vælger at blive konfirmeret, daler støt. Mere end hver femte danske elev i 7. klasse ryster i dag på hovedet, hvis man spørger, om de vil konfirmeres. Hvor 86 procent af landets unge i 1984 blev konfirmeret, gælder det i dag kun 77 procent. Hans Raun Iversen, der er lektor i praktisk teologi, har to forklaringer på skredet i de unges kirkelyst: - For det første svarer den del af befolkningen, der bliver konfirmeret, nogenlunde til den del, der bliver døbt, og så er det ikke så mærkeligt, at det er faldet siden 80'erne. For det andet var der tidligere meget mere gruppepres. Forældre blander sig ikke på samme måde og bliver ikke så sure, hvis børn omgør deres beslutning. Og så har vi jo prædiket hele vejen op gennem 80'erne og 90'erne, at de unge skal tage stilling selv. Så gør de det. Og de tror ikke på Gud, siger Hans Raun Iversen. Faldet er en generel tendens, men geografisk er der stor forskel på fordelingen af konfirmander og "nej-sigere". I Københavns Stift går kun 44 procent af årgangen, altså under halvdelen, op ad kirkegulvet, mens det i Aalborg Stift gælder hele 88 procent. Tilslutningen i Aalborg Stift er faldet med seks procentpoint de sidste tyve år, så også i Nordjylland bliver de unge mere og mere skeptiske over for at bekræfte deres dåb. Men selvom tallet er markant højere i Nordjylland, er biskop i Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas, stadig ikke glad for tallene: - Der er da bekymrende, når tallene viser udsving i negativ retning. Konfirmationsordningen lever jo i kraft af, at flertallet af de unge foretrækker den, siger Søren Lodberg Hvas. Han ville nødigt have lige så små konfirmandhold som sine københavnske kolleger: - Det er jo 35-40 år siden, den uheldige udvikling startede i København, og det er ikke efterlignelsesværdigt. Jeg tror, den store regionale forskel kan forklares med, at den kirkelige tradition står stærkere heroppe og i Jylland i det hele taget, siger Søren Lodberg Hvas. En del af årsagen til de mange nej-sigere i København skal findes byens store andel af muslimske børn og unge. Ikke kun fordi de naturligt reducerer antallet af potentielle konfirmander, men også fordi de får indflydelse på deres klassekammerater, mener biskop for Københavns Stift Erik Normann Svendsen: - De kirkelige traditioner er ikke nær så stærke i København som ude på landet. Når den tendens meget stærkt forstærkes af de mange tosprogede elever uden kristen baggrund, sker der en yderligere effekt. Hvis du går i en klasse, hvor kun et mindretal er kristne, er der ikke noget gruppepres for, at alle skal konfirmeres, siger Erik Norman Svendsen. De to biskopper har begge nogle bud på, hvordan kurven i fremtiden kan vendes, så kirkerne ikke ender med at blive rømmet helt for konfirmander. Redningen er blandt andet at give konfirmandundervisning i 3. klasse, at arrangere skole-kirke-koncerter og at forklare usikre unge, at man kan gå til præst uden at blive konfirmeret.