Flere nordjyder skal være læger

AAU vil løse den lægemangel, der plager Nordjylland

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Egon Toft: 150 stu­de­ren­de om året, for­delt på to ret­nin­ger, vil være pas­sen­de. FOTO: PER KO­LIND

AALBORG:Flere unge nordjyder skal uddanne sig til læger. Dermed vil de med årene afbøde den lægemangel, der plager landsdelen hårdt. Og ved at udbyde en lægeuddannelse vil Aalborg Universitet (AAU) opfylde sin forpligtelse til at sikre landsdelen højt uddannet arbejdskraft også inden for det felt. Sådan argumenterer rektor Finn Kjærsdam, AAU, for den beslutning han har truffet med opbakning i bestyrelsen: Universitetet søger om en regulær lægeuddannelse fra sommeren 2009. Til den tid vil det første hold studerende fra uddannelsen i industriel medicin være færdig med første del, og de skal have muligheden for at fortsætte på lægestudium som anden del, mener Finn Kjærsdam. Hvis det ikke kan lade sig gøre, hedder alternativet at give muligheden til de studerende, der begynder 1. september 2009. I givet fald kan de være medicinske kandidater i 2015. Finn Kjærsdam peger på, at en lokal lægeuddannelse vil få mange flere unge nordjyder til at vælge den vej. I det gamle Århus Amt er der to en halv gange så mange pr. 1000 indbyggere, der vælger at læse medicin, i forhold til det gamle Nordjyllands Amt. I 2004 søgte AAU også om lov til at oprette en lægeuddannelse, men det endte med den industrielle medicin. Det opfatter Finn Kjærsdam som en mellemløsning, ¿en slags halv godkendelse¿: - Det har givet os mulighed for at opbygge de nødvendige faglige miljøer. Vi har oplevet stor interesse fra læger fra både Danmark og udlandet, når vi har opslået stillinger på uddannelsen, forklarer Finn Kjærsdam. Ansøgningen i 2004 blev mødt med stor modvilje af blandt andre Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet. Det fik bestyrelsen for Aalborg Universitet til at trække den og i stedet søge om medicin med industriel specialisering. Ikke provokation Men Finn Kjærsdam afviser, at den nye ansøgning er ment som en provokation: - Jeg synes, det er Århus, der provokerer. Vi blander os jo heller ikke i, hvad de udbyder, heller ikke ingeniører. Under debatten i 2004 meldte lederen af medicin på Aarhus Universitet, dekan Søren Mogensen, klart, at en uddannelse af læger på Aalborg Universitet ville få universitetet i Århus til at afbryde samarbejdet med Aalborg Sygehus, der fungerer som universitetshospital: - Vi bestemmer ikke over Aarhus Universitet, og de bestemmer ikke over os. Det skal jo ikke være en dekan i Århus, der bestemmer, hvad bestyrelsen for Aalborg Universitet gør, mener Finn Kjærsdam. Det praktiske arbejde med at bygge en eventuel lægeuddannelse op på Aalborg Universitet vil i høj grad falde på professor Egon Toft, der leder den nuværende industrielle medicin. For lægestuderende vil første del være den samme som hidtil, mens anden del (bortset fra et halvt år) foregår på et sygehus i den såkaldte kliniske del. - Det vil være en stor fordel at kunne samarbejde med Aalborg Sygehus. Man kunne slå det, vi bygger op, sammen med det, der foregår på Aalborg Sygehus, siger Egon Toft. Den nuværende uddannelse i industriel medicin arbejder sammen med Vendsyssel Sygehus i Hjørring, hvor syv overlæger fungerer som kliniske lektorer. I alt er omkring 40 undervisere knyttet til uddannelsen - ¿et rigtig stærkt hold¿, mener Egon Toft. I år er omkring 90 studerende begyndt på industriel medicin på AAU, og Finn Kjærsdam forestiller sig omkring 100 om året med halvdelen på hver retning. Egon Toft vil gerne lidt højere op: - Kan vi i den sidste ende komme op på 150 om året, vil jeg være tilfreds. Det vil passe fint med to specialiseringer. Den engelske Hull York Medical School, der fungerer som konsulent for AAU, har omkring 130 studerende pr. årgang, fordelt med 65 på hver af de to byer. - Og de engelske myndigheder har peget på dem som det gode eksempel, siger Egon Toft.