Flere nuancer

25. oktober 2008 06:00

SUNDHEDSPOLITIK: Det er rart at se, at man i den sundhedspolitiske debat er kommet ud over blot at kræve flere penge til sundhedssektoren, fordi man dermed mener at kunne løse alle problemer. Regeringen har fået afsat betragtelige midler til opgaverne, og nu gælder det om at få kronerne omsat i konkrete initiativer, så de kan gøre mest mulig gavn – således at den danske sundhedssektor kan fungere optimalt til glæde for både patienter, medarbejdere og samfundet generelt. Det er i den forbindelse, det glæder mig, at vi nu kan få en nuanceret debat. Ingen med indblik i sundhedssektoren forestiller sig, at de meget komplekse problemer kan løses på én gang her-og-nu. Eksempelvis er et af de grundlæggende problemer, at der er behov for flere hænder og hoveder i sundhedssektoren. Men når man ved, at det tager knap fire år at uddanne en sygeplejerske, radiograf eller bioanalytiker, og omkring ti år at uddanne en speciallæge, siger det sig selv, at der både skal arbejdes med kortsigtede og mere langsigtede løsninger. Regeringen er i fuld gang med de mere langsigtede løsninger – blandt andet gennem reformen af den lægelige videreuddannelse, der blev sat i gang for et år siden. Reformen ventes at medføre, at der allerede om fem-seks vil være 1600 flere speciallæger i Danmark. Desuden har regeringen fokus på sygeplejeuddannelsen, hvor der er behov for både at fastholde de allerede uddannede og få flere nye studerende til at vælge denne uddannelse. Desuden søger regeringen at være kreativ for at finde løsninger på kort sigt. Det gælder eksempelvis mulighederne for at få de knap 60 procent af sygeplejerskerne på de offentlige sygehuse, der arbejder på deltid, til at arbejde lidt mere, det gælder om at afbureaukratisere sundhedssektoren og anvende medarbejdernes kompetencer bedst muligt, det gælder om at frigøre ressourcer ved at anvende den nyeste teknologi, og – da vi lever i et globaliseret samfund – at skaffe arbejdskraft fra udlandet. Der er så mange muligheder for at udvikle sundhedssektoren, og vi i Venstre håber, at vi gennem den nuancerede politiske debat kan opnå nogle gode resultater.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...