EMNER

Flere nye boliger på vej i de to store byer

DRONNINGLUND:Der er nye boliger på vej i både Dronninglund og Hjallerup - hvor der i forvejen er godt gang i etableringen af nye boligområder. I Hjallerup gælder det en plan om på Vestergade at opføre et dobbelthus på ialt 206 kvadratmeter. Dette projekt har teknik- og miljøudvalget princip-godkendt, og derfor sættes der nu gang i arbejdet med at skabe de planmæssige rammer for området - med hvad det formentlig medfører af protester fra naboer, som allerede har været på banen med en indsigelse. I Dronninglund drejer det nye boligprojekt sig om det grønne hjørneområde på den vestlige side af Østre Ringgade/Slotsgade-krydset i Dronninglunds østlige udkant. Her arbejdes der med planer om at bygge 20 nye, privatfinsierede andelsboliger, og også her har teknik- og miljøudvalget sagt ja til at principgodkende projektet. Derudover kan det bemærkes, at teknik- og miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, der på den gamle Ford-grund i Dronninglund midtby giver plads til endnu et nybyggeri med både boliger og erhverv.